Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyrwyr yn ennill cymwysterau diwydiant mewn chwaraeon padlo

Mae dau fyfyriwr o Goleg Sir Gâr wedi derbyn cymwysterau diwydiant fel rhan o'u hastudiaethau mewn gweithgareddau awyr agored yng Ngholeg Sir Gâr.

Hefyd, fe wnaeth Dafydd Milns a Dafydd Owen-Edwards sydd bellach wedi cwblhau eu diploma estynedig dwy flynedd mewn gweithgareddau awyr agored yn y coleg, ymgymryd â Dyfarniad Hyfforddwr Chwaraeon Padlo British Canoeing. 

Roedd hwn yn asesiad deuddydd ac yn gymhwyster ychwanegol y mae'r coleg wedi'i roi ar waith a'i ariannu fel rhan o'r cwrs diploma estynedig lefel tri.

Mae canolfannau preswyl a darparwyr gweithgareddau awyr agored ledled Cymru yn cymeradwyo cymhwyster Chwaraeon Padlo British Canoeing fel y dyfarniad sydd ei angen i roi sesiwn gyflwyno hwyliog a diogel i chwaraeon dŵr. 

Meddai Kim Nicholas, pennaeth chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr: "Rydyn ni mor falch i gael y cymhwyster diwydiant hwn ar gael i’n holl fyfyrwyr Gweithgareddau Awyr Agored, sy’n golygu eu bod yn gallu ennill cyflogaeth tra ar y cwrs.

“Cydnabyddiaeth a diolch i’n darlithydd Steve Bird am drefnu hyn."