Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Graddedig mewn tecstilau yn cychwyn yn dda

Mae graddedig o Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr yn arddangos ei gwaith tecstilau yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange ac oriel Canfas ac mae hi’n gobeithio cael ei dewis ar gyfer cyfnod preswyl crefft yr UE.

Artist tecstilau yw Ruth Petersen y mae ei gwaith yn canolbwyntio ar destunau cymdeithasol a gwleidyddol.

Yn yr arddangosfa Portal yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam, sef yr arddangosfa flynyddol o arferion celfyddydau datblygol, mae hi’n arddangos ei cherflunwaith tecstil graddfa fawr wedi’i wehyddu â llaw, o’r enw ‘Structurally Unsound’, a grëwyd yn wreiddiol ar gyfer ei phrosiect mawr terfynol yn y coleg.

Mae’r gwaith hwn yn portreadu ei darganfyddiad diweddar ei bod, yn ystod y 1990au, yn byw yn Ystâd Ledbury yn Southwark, a gydnabyddir bellach i fod yn adeilad anniogel iawn, tebyg i Dŵr Grenfell.

Mae ei gwaith yn tynnu sylw at wendid y fath adeiladau lle mae haenau allanol ei cherflunwaith wedi’u gwehyddu i greu haen o ddiogelwch hardd nad yw’n amddiffynnol, sy’n toddi bant.

Mae hi’n un o 19 o artistiaid sy’n cymryd rhan yn yr arddangosfa hon ar draws Cymru a Lloegr.

Mae Ruth hefyd yn arddangos yn Oriel Canfas yn Aberteifi yn eu harddangosfa Celfyddyd Gwrthdystio sy’n archwilio sut y gellir defnyddio’r celfyddydau gweledol i gyfathrebu ac ennyn newid.

Yn ogystal mae hi wedi cymryd rhan yng ngweithdai Craft Hub yr UE ac wedi gwneud cais am eu cyfnod preswyl cyfnewid i wneuthurwyr a fydd yn arddangos toreth o arferion crefft Ewropeaidd ac yn darparu gweithdai, hyfforddiant, arddangosfeydd, cynadleddau a Gŵyl Grefft Ewropeaidd. 

Prosiect Ewropeaidd wedi’i gyd-gyllido gan Raglen Ewrop Greadigol yw Craft Hub ac mae’n canolbwyntio ar Grefft yng nghyd-destun treftadaeth ddiwylliannol a’i pherthnasedd parhaus mewn arfer cyfoes.

Bydd darnau gwaith sy’n cael eu creu yn ystod y cyfnodau preswyl yn mynd ymlaen i gael eu dewis ar gyfer arddangosfeydd Craft Hub yr UE a gynhelir yn y gwahanol ddinasoedd partner. Yno dangosir darnau gwaith gan ymarferwyr Crefft o bob rhan o Ewrop i gynulleidfa eang o’r cyhoedd.

Dywedodd Jamie Hawkins, rheolwr cyfadran yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr:  “Mae Ruth bob amser wedi bod yn fyfyrwraig ragweithiol ac rwyf wrth fy modd yn ei gweld hi mor weithredol yn y sector celfyddydau mor fuan ar ôl graddio.”