Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyriwr chwaraeon yn ennill Pencampwriaeth Agored Jiu Jitsu Prydain

Mae myfyriwr chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr wedi dod yn bencampwr Prydain yn y categori gwregys gwyn 65 kg yng nghystadleuaeth Jiu Jitsu Brasilaidd Agored Prydain.

Bu Robert Cai John yn cystadlu yn nhwrnamaint mwyaf clodfawr y DU gan gynrychioli ei wlad yn ogystal â Flight Project Gym, academi crefftau ymladd a chyfleuster campfa yn Llanelli.

Ag yntau’n ymarfer am ddwy awr, pump i chwe diwrnod yr wythnos, mae Robert yn fabolgampwr ymrwymedig. 

Meddai Robert: “Cefais fy syfrdanu ac fe gymerodd ychydig i mi sylweddoli fy mod wedi dod yn bencampwr Prydain ac yna ar ôl i’r peth ddechrau teimlo’n real, dechreuais i ffonio pawb i ddweud wrthyn nhw.”

Meddai Carys Bryant, darlithydd chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr: "Rydyn ni wrth ein bodd yn clywed am lwyddiant Robert yng nghystadleuaeth Agored Prydain a’i fod nawr wedi cofrestru ar gyfer ein Rhaglen Perfformiwr Elit fydd yn cefnogi ymhellach ei weithgareddau chwaraeon proffesiynol."