Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Arddangos gwaith tecstilau yn Oriel Elysium

Mae darlithydd yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr ynghyd â chyn-fyfyrwraig sylfaen mewn celf yn y coleg yn arddangos eu gwaith yn Oriel Elysium Abertawe.

Mae Edau (Thread) yn gasgliad o artistiaid o wahanol ddiwylliannau a phrofiadau byw sy’n rhannu tir cyffredin gyda’u diddordeb ysgubol mewn ymarfer tecstilau.

Mae Imogen Mills, darlithydd mewn celf a dylunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, yn defnyddio prosesau tecstil i gyfathrebu profiadau byw.

Graddiodd hi o’r coleg mewn tecstilau gyda gradd dosbarth cyntaf gan arbenigo mewn gwehyddu. Yn flaenorol roedd hi’n artist cymunedol ac yn addysgydd oriel yn gweithio gyda phobl o’r sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Hefyd mae Imogen yn astudio MA mewn tecstilau ym MhCYDDS.  Meddai: “Mae diddordeb gen i yn nhestunoldeb brethyn a’r tensiwn sy’n gynhenid ​​yn ei luniad.

“Rhoddir edeifion bregus mewn patrwm cywrain o ystof ac anwe gyda phob un yn rhwymedig ac yn dibynnu ar ei gilydd.

“Heb y berthynas hon mae’r brethyn yn rhaflo; ymylon a ffiniau yn llai eglur.”

Mae Siwan Thomas, cyn-fyfyrwraig yn y coleg mewn sylfaen celf a dylunio, yn arddangos ei gwaith o’r enw ‘Thoughtful Chaos’ sy’n gasgliad a ddyluniwyd ar gyfer chwarae penagored a rhyngweithio llawen. Fe’i ffurfiwyd i hybu lles personol a chymunedol, gan greu ymdeimlad o gysylltiad wedi’i ailddarganfod mewn byd ôl-bandemig.

Meddai: “Rwy’n hynod o ddiolchgar am y cyfle hwn, mae’r profiad wedi bod yn werthfawr iawn ac yn gymaint o hwb - rwy’n edrych ymlaen at weld sut bydd fy siwrnai’n datblygu ar ôl - Edau/Thread.”

Mae’r arddangosfa yn Oriel Elysium yn parhau tan Hydref 16 am 6pm.