Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyrwyr yn ennill medalau yn rownd derfynol UK Skills

 skillswebcsg.jpg

Mae pennaeth Coleg Sir Gâr, Dr Andrew Cornish, wedi llongyfarch myfyrwyr ar gymryd rhan ac ennill medalau yn rownd derfynol WorldSkills UK.

Enillodd Mia Jenkins efydd yn y categori sgiliau sylfaenol iechyd a gofal cymdeithasol ac enillodd Kieran Jones-Rees efydd yn y categori plastro.

Estynnodd y coleg wahoddiad i’w gystadleuwyr i ffrydio byw ar-lein y seremoni fedalau a gyflwynwyd gan y cyflwynydd teledu Steph McGovern, lle cyhoeddwyd yr enillwyr.

Mae WorldSkills yn rhan o fudiad byd-eang sy’n cefnogi pobl ifanc ledled y byd trwy hyfforddiant, asesu a meincnodi mewn cystadlaethau gyda thimau cenedlaethol yn anelu at safonau gyda’r gorau yn y byd mewn Gemau Olympaidd sgiliau a gynhelir bob dwy flynedd.

Cynllunnir y cystadlaethau gan arbenigwyr diwydiant ac maent yn asesu gwybodaeth, sgiliau ymarferol a phriodoleddau cyflogadwyedd unigolyn yn erbyn meini prawf penodol.

Meddai Vanessa Cashmore, is-bennaeth Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Rwy’n hynod falch o’n holl ddysgwyr a fu’n cystadlu yn cynrychioli Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion ac rwyf wrth fy modd ein bod ni wedi ennill chwe medal a chanmoliaeth i gyd.

“Rwy’n ddiolchgar am yr holl waith caled gan y dysgwyr, y cyflogwyr a staff.”

Llun:  Holl gystadleuwyr Coleg Sir Gâr a gymerodd ran yn WorldSkills UK