Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyrwyr gradd yn cael cipolwg ar redeg elusen ailgartrefu

Cafodd myfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr sy’n astudio gradd BSc y coleg mewn ymddygiad a lles anifeiliaid ymweliad rhithwir oddi wrth Sally Hyman, cadeirydd yr ymddiriedolwyr yng Nghanolfan Anifeiliaid Llys Nini.

Esboniodd Sally’n fanwl am waith yr elusen a leolir yn Abertawe, sef sefydliad annibynnol sy’n gysylltiedig â’r RSPCA ac a reolir ganddo a’r comisiwn elusennau, ond sy’n ariannu ei hunan yn gyfan gwbl.

Arolygwyr RSPCA sy’n dod i mewn ag 80% o dderbyniadau anifeiliaid yr elusen o ardal sy’n ymestyn o’r dde o Aberystwyth i Ben-y-bont ar Ogwr a’r cyhoedd sy’n dod â 25% o’r derbyniadau i mewn.

Dysgodd y myfyrwyr am waith amlasiantaethol, defnyddio’r heddlu i feddiannu anifeiliaid a’r modd y mae rhaid i’r elusen gymryd cyfrifoldeb am anifeiliaid a gymerir yn ystod erlyniadau nes bod y llys yn dod i benderfyniad.

Dangoswyd amrywiaeth o ddelweddau i’r myfyrwyr yn ymwneud â materion lles anifeiliaid a phryderon ynghylch bridwyr trwyddedig a didrwydded.

Mae rhaid i Ganolfan Anifeiliaid Llys Nini, sy’n gyfrifol am safle 78-erw, gynhyrchu ei incwm ei hun uwchben a thu hwnt i’w gweithgareddau codi arian a chafodd y myfyrwyr fewnwelediad i sut mae’r elusen yn mynd i’r afael â hyn.

Mae’r elusen hefyd yn eiriolwr brwd o gefnogi bioamrywiaeth ac mae ganddi nifer o brosiectau ar y safle sy’n cefnogi hyn, gan wneud y ganolfan yn hwb addysgol sydd hefyd yn cefnogi lles o gwmpas ei waith craidd o ailgartrefu anifeiliaid.