Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cynllun PLA (Cyfrif Dysgu Personol) yn ariannu ailhyfforddi gyrwyr HGV newydd

Mae tîm datblygu busnes Coleg Sir Gâr wedi ymgysylltu â dros 40 o bobl i ailhyfforddi fel gyrwyr HGV yn y diwydiant cludo nwyddau ar lorïau o ganlyniad i brosiect a ariennir yn llawn gan gynllun PLA Llywodraeth Cymru.

Gyda’r galw yn uchel ar hyn o bryd a phrinder o yrwyr yn y diwydiant, mae’r coleg wedi bod yn gweithio gyda COTS Training Ltd, darparwr hyfforddiant blaenllaw sy’n cyflwyno cyrsiau o ansawdd uchel yn y sector trafnidiaeth a logisteg.

Anelir y cynllun Cyfrif Dysgu Personol (PLA) at bobl dros 19 sy’n ennill llai na £29,534 ac sydd eisiau ailhyfforddi’n rhan-amser o amgylch ymrwymiadau gwaith.

Mae llawer o’r rheiny sy’n cymryd rhan yn yr hyfforddiant HGV wedi ailhyfforddi o rolau blaenorol fel porthorion llieiniau, seiri, ymgynghorwyr busnes a gweithwyr gofal.

Mae COTS yn ymgymryd â chyflwyno’r hyfforddiant a rheoli’r broses ymgeisio a chyfweld trwy eu blynyddoedd lawer o brofiad yn y diwydiant trafnidiaeth.

Cynhelir yr hyfforddiant yn Llandarcy ac mae’n cymryd tua 12 i 15 wythnos o gam un, gyda hyfforddiant ADR ychwanegol, sef cludo nwyddau peryglus yn cymryd pum diwrnod arall a hyfforddiant llwytho lorïau Hiab yn cymryd tridiau ychwanegol.

Gall ailhyfforddi fel gyrrwr LGV/HGV gostio hyd at £4,000 ond nid yw’r cyfranogwr yn mynd i unrhyw gost oherwydd mae’n cael ei ariannu’n llawn gan y cynllun Cyfrif Dysgu Personol (PLA).

Yn y flwyddyn newydd, bydd Coleg Sir Gâr hefyd yn rhedeg rhaglenni PLA ar gyfer mecanics i hyfforddi mewn rhoi gwasanaeth i gerbydau electronig a hybrid a gosod mannau gwefru ynghyd â darparu hyfforddiant ar gyfer dylunio a gosod pympiau gwres.

Meddai Jason Mowforth, rheolwr gyfarwyddwr COTS Training: ”Mae gweithio gyda Choleg Sir Gâr fel ei unig bartner cyflwyno ar gyfer LGV, ADR, Llwytho Lorïau, peiriannau, gwaith warws a phrentisiaeth gwaith tir yn parhau i ddangos y cryfderau rydyn ni'n eu cynnig fel tîm ar y cyd.  

“Mewn cyfnod mor heriol rydym yn falch o’r berthynas waith a’r buddion a ddaw yn sgil hyn i’n sylfaen cleientiaid eang ac amrywiol.    

Mae’r sector logisteg wedi dioddef diffyg buddsoddi cyson ar lefel llywodraeth dros y blynyddoedd diwethaf.  Mae cyflwyno'r PLA gyda chefnogaeth Coleg Sir Gâr a'r buddsoddi parhaus mae COTS Training yn ei wneud mewn cerbydau a hyfforddwyr ychwanegol bellach yn golygu bod gan Dde Cymru bresenoldeb cryf a'r gallu i gyflenwi’r niferoedd o yrwyr newydd sy'n ofynnol yn y sector ledled y rhanbarth.

Ychwanegodd Clive Davies, rheolwr gyfarwyddwr y darparwyr cludo nwyddau John Pearce Glynneath Ltd: “Mae COTS yn bartner yng ngwir ystyr y gair. 

“Maen nhw wedi ymateb yn anhygoel o dda i’n ceisiadau am hyfforddiant dros y blynyddoedd ac yn enwedig yr hyfforddiant ychwanegol rydym wedi gofyn amdano dros y pedwar mis diwethaf. 

“Mae’r gefnogaeth maen nhw wedi’i darparu trwy gydol 2021 anodd wedi bod yn wych, nhw yw’r rhif cyntaf rydym yn ei ffonio ar gyfer unrhyw ofynion hyfforddi.   

“Mae’r buddion y mae ein partneriaeth wedi’u darparu i'n busnes trwy gyllid PLA wedi caniatáu i ni uwchsgilio rhywfaint o'n gweithlu presennol sy'n rhan bwysig o'n cynlluniau ar gyfer y dyfodol."

Llun: COTS