Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Symposiwm yn cynnig cyfle i fyfyrwyr celf gerfio gyrfa yn y celfyddydau gweledol

Mae ysgol gelf Coleg Sir Gâr yn cynnal Symposiwm Menter i roi straeon ysbrydoledig a chyngor busnes ymarferol i raddedigion preswyl a myfyrwyr blwyddyn olaf er mwyn rhoi’r offer iddynt gerfio gyrfa yn y celfyddydau gweledol.

Mae digwyddiad blynyddol Ysgol Gelf Sir Gâr, sydd bellach yn ei ddegfed flwyddyn, wedi’i ddisgrifio fel un sy’n “arwain y sector” gan arholwyr allanol.

Mae’r digwyddiad deuddydd yn dod â 25 o siaradwyr ynghyd o amrywiaeth o gefndiroedd, gan gynnwys gemyddion, ceramegyddion, arbenigwyr menter, stiwdios ac orielau, academyddion gyda llawer o gyngor busnes ymarferol.

Bydd paneli trafod hefyd yn cael eu cynnal ar bob maes o fenter a chynllunio gyrfaol.

Cynhelir y digwyddiad yn Busnes mewn Ffocws, Rhodfa’r Santes Catrin, Caerfyrddin y mis hwn (Ionawr).

Yn ogystal ag ystod o artistiaid sy’n ymarfer, mae cwmnïau a sefydliadau sy’n cefnogi’r symposiwm yn cynnwys Artes Mundi, View Gallery Bryste, Oriel King St, Celfyddydau a Busnes Cymru, Coleg Sir Gâr, Syniadau Mawr Cymru, Tramshed Tech ac fe’i noddir gan Oriel Elysium yn Abertawe.

Dywedodd Jamie Hawkins, sy’n rheolwr cyfadran ar gyfer Ysgol Gelf Caerfyrddin:  “Rydym yn wir gwerthfawrogi pawb sy’n cefnogi’r Symposiwm Menter ac rydym yn llawn cyffro bod ein myfyrwyr blwyddyn olaf yn cael profi’r digwyddiad hwn sydd wedi’i drefnu i’w hysbrydoli a’u cefnogi nhw yn eu dyfodol creadigol.

“Mae’r digwyddiad yn cyflwyno cyfranogwyr i orielau amrywiol, arbenigedd busnes a’r rheiny sy’n ymarfer yn y celfyddydau gweledol.”