Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Therapydd chwaraeon sy'n gyn-fyfyriwr graddedig y coleg yn rhoi cipolwg ar hunangyflogaeth yn y sector chwaraeon

Ymwelodd cyn-fyfyriwr graddedig o Goleg Sir Gâr sydd bellach yn rhedeg ei glinig therapi chwaraeon ei hun â myfyrwyr i gynnig cipolwg ar hunangyflogaeth yn y diwydiant chwaraeon.

Cyflawnodd Sion-Dafydd Williams ei holl addysg chwaraeon ar gampws y Graig y coleg gan ddechrau gyda diploma lefel tri mewn chwaraeon a gwyddor ymarfer ac yna symud ymlaen i BSc mewn hyfforddi chwaraeon a pherfformiad  yn ogystal â chymhwyster therapydd chwaraeon.

Mae bellach yn rhedeg ei fusnes ei hun ym Mhontyberem o’r enw Sion-Dafydd Williams Therapydd Tylino Chwaraeon yn cynnig gwasanaethau mewn tylino chwaraeon, osteopathi a nodwyddo sych.

Tra yn y coleg, enillodd gymhwyster therapi chwaraeon a magwyd ei ddiddordeb mewn datblygu busnes gan y tîm menter a buan iawn roedd mewn cysylltiad â sefydliadau a allai helpu gyda grantiau a chynllunio busnes.

Roedd eisoes yn ennill gwobrau am fusnes yn ystod ei radd ac enillodd yr ail wobr am y fenter orau a’r busnes gorau yn gyffredinol mewn cystadleuaeth yng Nghaerdydd.

Dywedodd Simon Wooller, darlithydd chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr:  “Roedd Sion-Dafydd bob amser yn fyfyriwr ymroddedig ac ymrwymedig iawn a gafodd gymaint o brofiad yn y sector ag y gallai.

“Mae’n wych ei weld yn gweithio’n broffesiynol ac yn llwyddiannus gan ei fod yn dal i ddangos yr un ymroddiad tuag at ei fusnes a’r cleientiaid y mae’n gweithio gyda nhw.”

Ychwanegodd Stephen Williams, darlithydd chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr: “Rhoddodd Sion-Dafydd gipolwg i ni i’w daith a’r tasgau y mae’n eu cyflawni fel ychwanegol at ddefnyddio ei sgiliau therapi chwaraeon, gan gynnwys pwysigrwydd yswiriant, uniondeb proffesiynol, diogelu a GDPR.

Ychwanegodd Sion-Dafydd Williams:  “Dewisais therapi chwaraeon fel busnes gan ei fod yn addas iawn ar gyfer hunangyflogaeth ac mae’n well gen i yrfa fwy ymarferol lle gallaf weld cleientiaid yn gwneud cynnydd o un wythnos i’r llall.

“Oherwydd y pandemig, rydym wedi gweld cleientiaid yn ddiweddar â phroblemau fel ystum gwael a’r rheiny sydd wedi dechrau o’r newydd neu gynyddu gweithgaredd chwaraeon fel rhedeg ond rydym yn gweld ystod eang iawn o bobl â phob math o anghenion.

“Roeddwn i eisiau cynnig mwy o wasanaethau fel nodwyddo sych ac osteopathi oherwydd yn aml iawn mae dull aml-therapi yn gweithio’n dda i lawer o gleientiaid.”

Mae gan Sion-Dafydd hefyd lawer o brofiad yn gweithio gyda thimau, yn darparu cymorth cyntaf oddi ar y cae a therapi cyn gêm ac fel rhan o’i astudiaethau, treuliodd amser mewn canolfan hydrotherapi yn gweithio tuag at adsefydlu gydag amryw o gleientiaid.