Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dosbarth meistr Clwb Celf a Dylunio Sadwrn gyda diwydiant

Mae Clwb Celf a Dylunio Sadwrn Coleg Sir Gâr yn un o saith o glybiau cenedlaethol i gymryd rhan mewn dosbarth meistr diwydiant gydag Arup, cwmni gwasanaethau proffesiynol rhyngwladol Prydeinig.

Mae clwb Sadwrn y coleg yn rhan o rwydwaith cenedlaethol ac mae’n gwahodd disgyblion ysgol i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau artistig.

Dosbarth Meistr y Clwb Sadwrn Cenedlaethol yw un o’r gweithgareddau hynny sy’n digwydd bob blwyddyn. Eleni, teithiodd aelodau’r clwb i Gaerdydd i weithio gyda chynrychiolwyr diwydiant sy’n darparu gwasanaethau dylunio, peirianegol, pensaernïol, cynllunio a chynghorol ar draws pob agwedd ar yr amgylchedd adeiledig.

Teithiodd pob un o’r chwe chlwb arall oedd yn rhan o hyn i un o swyddfeydd Arup ar draws y DU, gan gymryd rhan mewn galwad grŵp ragarweiniol ac yna galwad gwerthuso ar ddechrau a diwedd y sesiwn.

Trwy weithio’n agos gyda staff Arup, dysgon nhw am berthnasoedd cleient a dylunydd, datblygu dyluniad a chynaladwyedd mewn dylunio trefol.

Dywedodd Jamie Hawkins, pennaeth cyfadran ar gyfer Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr:  “Mae’r clwb Sadwrn wir yn helpu pobl ifanc i archwilio gweithgareddau artistig y mae ein hysgol gelf wrth ei bodd yn eu cefnogi ac mae yna fonws ychwanegol i’r dosbarthiadau meistr ble gallant weld yn uniongyrchol sut mae dylunio yn gweithio gyda diwydiannau eraill megis adeiladu, gan roi mewnwelediad bywyd go iawn iddynt i gyfleoedd gyrfaol.”

Datblygodd y Clwb Sadwrn Cenedlaethol adroddiad effaith a wnaeth ganfod bod 96% o gyfranogwyr wedi ennill dealltwriaeth well o rolau swyddi a phosibiliadau gyrfaol a bod 98% wedi mwynhau’r dosbarth meistr ac wedi cael cwrdd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant, yn ysbrydoledig.