Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gyrfa gastronomig Elizabeth yn ennill Ysgoloriaeth Gwasanaeth Aur iddi

Mae’r gyn-fyfyrwraig Elizabeth Forkuoh wedi dangos yn union yr hyn y gellir ei gyflawni o astudio coginio proffesiynol a lletygarwch yn y coleg, trwy weithio fel rheolwr cynorthwyol mewn gwesty pum seren a dringo’r ysgol goginiol i gael ei henwi’n enillydd yr Ysgoloriaeth Gwasanaeth Aur, gwobr Blaen tŷ fwyaf mawreddog y DU.

Mae'r wobr yn cynnig y cyfle i unigolyn uchelgeisiol fireinio ei grefft trwy  fentora, teithio a chyfleoedd lleoliad gwaith a ddarperir gan weithwyr proffesiynol gwasanaeth uchaf y diwydiant.

Nodwyd ei llwyddiant yng nghylchgrawn The Caterer lle cafodd ei gwobr sylw ar y clawr blaen ac mewn erthygl tair tudalen, gan dynnu sylw at ffeithiau megis cyrraedd y rhestr fer gydag unigolion fel ffwtman o blith gweision y frenhines a rheolwr o Claridge’s, Llundain.

Dechreuodd siwrnai goginiol Elizabeth yn y coleg lle i ddechrau, roedd eisiau astudio ieithoedd ond yn fuan daeth o hyd i’w brwdfrydedd dros letygarwch ac roedd ar ei ffordd i ennill medaliwn rhagoriaeth yn cystadlu yn Abu Dhabi, gan gynrychioli’r DU a’r coleg mewn gwasanaethau bwyty.

Yn ogystal, enillodd Wobr Addysg Prydain tra yn y coleg lle mae'n dweud bod gweithio yn ei fwyty hyfforddi Myrddin, yn rhan hanfodol o'i hyfforddiant.

Yn y coleg, roedd hi bob amser yn frwd am sgiliau blaen tŷ a chyflwyno gwasanaeth proffesiynol ac roedd yn aml yn trefnu ac yn cymryd rhan mewn digwyddiadau arbennig ym mwyty Myrddin.

Gan astudio NVQ mewn goruchwylio lletygarwch yn ogystal â choginio proffesiynol, bu ei thiwtoriaid ynghyd ag arbenigwyr eraill yn y diwydiant o WorldSkills UK yn meithrin sgiliau Elizabeth ac fel rhan o’r hyfforddiant, cafodd Elizabeth brofiad gwaith yn y Ritz.

Elizabeth yn gweithio yng ngwesty'r Mandarin Oriental yng Ngwlad Thai.

Elizabeth yn gweithio gyda Gweision y Frenhines ym Mhalas Buckingham   

Elizabeth ym Mhortiwgal gyda chystadleuwyr rownd derfynol yr Ysgoloriaeth Gwasanaeth Aur

Yn y dyddiau cynnar, tra’n astudio, bu Elizabeth yn gweithio’n rhan-amser yng Ngwesty Parc y Strade, ac yn dilyn ei llwyddiant yn y gystadleuaeth, trefnodd ei thiwtor ac yna ei hybwr yn y sector sgiliau, Linda Thomas, leoliad gwaith yn Gleneagles iddi, gwesty a sba moethus pum seren.  O fewn ychydig wythnosau, cynigiwyd swydd iddi fel pen-cogydd de rang ac ers hynny mae wedi gweithio ei ffordd i fyny i fod yn brif weinyddes, yn rheolwr cynorthwyol iau ac yn olaf yn rheolwr bwyty cynorthwyol.

Yn ogystal, roedd ganddi’r her ychwanegol o addasu i fyw yng Nghymru ar ôl symud o’r Eidal er ei bod yn siarad Eidaleg, Ffrangeg a Twi, sy’n fonws i’w gyrfa.

Ar hyd y ffordd, ymestynnodd y profiad gwaith hwn i leoliadau yn Le Gavroche, The French a Cliveden House.

Bellach fel aelod oes o Team Gold, alwmni ysgolheigion gwasanaeth aur, bydd Elizabeth nawr yn mwynhau ystod o wobrau gyda chyfleoedd personol i ehangu ei phrofiad lletygarwch, gan gynnwys lleoliadau gwaith tramor ac yn y DU, cwrs addysgol wedi'i deilwra ar reolaeth gwestai a bwytai yn yr Lausanne, Hotel School ac ymweliad â Laurent Perrier yn Champagne.

Mae Elizabeth eisoes wedi cymryd rhan mewn 'cam' ym Mhalas Buckingham sy'n ymweliad a phrofiad lleoliad ac mae  hi hefyd wedi teithio i Bangkok am wythnos gan weithio yn y Mandarin Oriental.

Gan fynegi ei barn ei hun, awgrymodd Elizabeth wrth gylchgrawn The Caterer fod y diwydiant yn cael ei ystyried yn anghywir fel proffesiwn o sgiliau isel a chredai y gellid gwneud rhaglenni tebyg i MasterChef er mwyn tynnu sylw at waith staff blaen tŷ.

Dyfarnwyd yr Ysgoloriaeth Gwasanaeth Aur ychydig cyn y pandemig ond eleni mae hi yn elwa ar ôl casglu ei gwobr mewn seremoni a gynhaliwyd yn ddiweddar yng ngwesty Berkeley yn Llundain.

 

Gan fynegi ei barn ei hun, awgrymodd Elizabeth wrth gylchgrawn The Caterer fod y diwydiant yn cael ei ystyried yn anghywir fel proffesiwn o sgiliau isel a chredai y gellid gwneud rhaglenni tebyg i MasterChef er mwyn tynnu sylw at waith staff blaen tŷ.