Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Mam a merch yn rhannu diwrnod arbennig

Mae mam a merch wedi graddio gyda’i gilydd mewn seremoni a gynhaliwyd gan Goleg Sir Gâr.

Graddiodd y fam Lisa Mitchell a’r ferch Sophie Maliphant, gyda thystysgrif broffesiynol mewn addysg i raddedigion a rhannu eu diwrnod arbennig yn theatr Ffwrnes gan fynd ar y llwyfan i gasglu eu tystysgrifau.

Mae Lisa yn athrawes mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngorseinon ac mae Sophie’n gweithio fel rhan o’r tîm lles yng Ngholeg Sir Gâr.

Dywedodd y ddwy fod astudio gyda’i gilydd yn brofiad buddiol gan eu bod wedi gallu elwa ar gryfderau ei gilydd.

Meddai Lisa Mitchell: “Roedd astudio gyda’n gilydd ar gyfer ein cymhwyster addysgu a rhannu’r profiadau roedd gan y cwrs i’w cynnig i ni yn wych.

“Roedd graddio ar yr un diwrnod yn hyfryd ac roedd yn golygu ein bod yn gallu dathlu gyda’n gilydd.”