Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dad yn ysbrydoli Kieron i astudio peirianneg

Mae Kieran Chilton wedi graddio o Goleg Sir Gâr gyda HNC mewn peirianneg fecanyddol ac mae’n dweud cafodd ei ysbrydoli gan ei dad i astudio peirianneg.

Gan gychwyn fel prentis modern, mae Kieran eisoes wedi gweithio fel prentis gyda chwmni diodydd Molson Coors ac yn Gestamp.

Tad Kieran, Kevin Chilton, yw pennaeth presennol yr adran ar gyfer peirianneg yng Ngholeg Sir Gâr a gwnaeth 12 mlynedd o wasanaeth milwrol gyda’r Llu Awyr Brenhinol, yn goruchwylio systemau gyriad awyrennau. 

Ei rôl yng Ngholeg Sir Gâr yw rheoli cyflwyniad a dilyniant y maes llafur peirianneg cyfan.

Ac yntau wedi gorffen ei HND ychydig cyn y pandemig, dechreuodd Kieran ei fusnes ei hun mewn llogi peiriannau ond ar ôl y pandemig, mae bellach yn awyddus i ddilyn ei dad a chanlyn gyrfa mewn peirianneg unwaith eto.