Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Hyfforddwyr yn chwilio am fwy o chwaraewyr ar ôl tymor pêl-droed llwyddiannus

Mae Academi Bêl-droed Coleg Sir Gâr wedi dod â’r tymor i ben gyda chyfres lwyddiannus o gemau gan gynnwys buddugoliaeth yng nghynghrair Colegau Lloegr ac mae’r hyfforddwyr eisoes yn recriwtio chwaraewyr ar gyfer dechrau’r tymor nesaf.  

Wrth i ddiwedd y flwyddyn academaidd agosáu, bydd llawer o chwaraewyr pêl-droed yr ail flwyddyn yn gadael i fynd i’r brifysgol neu waith sy’n rhoi cyfleoedd i chwaraewyr newydd ymuno â’r garfan.

Mae’r tymor hwn wedi gweld Jonathan Garcia, rheolwr yr academi, yn ennill llwyddiant yn ei rôl fel rheolwr cynorthwyol gyda thîm Dan 18 oed Ysgolion Cymru, gan ennill Tarian Canmlwyddiant Inspire Sports SAFIB am y tro cyntaf mewn 41 o flynyddoedd i Gymru.

Hefyd, enillodd y tîm pêl-droed Gynghrair y Gorllewin Cymdeithas Bêl-droed Colegau Lloegr gyda thîm o chwaraewyr blwyddyn gyntaf yn bennaf sydd wedi datblygu eu gêm i ennill adran categori tri’r gynghrair.

Ennillwyr Gynghrair y Gorllewin Cymdeithas Bêl-droed Colegau Lloegr

Meddai Jonathan Garcia, hyfforddwr a rheolwr yr academi: “Mae ennill y gynghrair hon ar eu hymgais gyntaf yn dangos cymeriad, cryfder a phenderfyniad y tîm pan amharwyd arno gan gyfnodau atal byr coronafeirws."

Roedd hyfforddwyr yr academi bêl-droed Jonathan Garcia (pedwerydd o'r chwith) a Martyn Bowles (pumed), sydd ill dau yn hyfforddwyr achrededig UEFA, hefyd wedi paratoi chwaraewyr i chwarae yn nhwrnamaint Roma Caput Mundi fel rhan o garfan ryngwladol Dan 18 oed Cymdeithas Bêl-droed Ysgolion Cymru.

I ddarganfod mwy am ymuno â’r garfan, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Darganfyddwch fwy am yr Academi Bêl-droed a'i hyfforddwyr