Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Darlithydd yn mireinio ei sgiliau addysgu Cymraeg gyda hyfforddiant Sgiliaith

Mae Grug Ryan, sy’n ddarlithydd mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr, wedi cymryd rhan mewn rhaglen datblygu staff i wella arferion addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflwynir y rhaglen gan Ganolfan Sgiliaith, sy’n arwain ar y Rhaglen Datblygu Staff Genedlaethol ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, i gefnogi athrawon i ymgorffori’r iaith Gymraeg yn eu hymarfer.

Mynychodd Grug gwrs dwys deuddydd a sbardunwyd gan dargedau personol Grug. “Mae’r cwrs wedi rhoi hwb go iawn i fy hyder yn fy maes fy hun,” meddai Grug. “Rwy’n siarad Cymraeg gartref ac mae’n iaith gyntaf i mi. Mae’n gysyniad ychydig yn wahanol pan ddaw hi i addysgu, ond mae’r cwrs wedi rhoi hyder i mi i gyfieithu gwaith a marcio gwaith ysgrifenedig Cymraeg a chynnig adborth yn ddwyieithog ac yn Gymraeg.”

Sioned Williams, mentor/hyfforddwraig datblygiad proffesiynol Sgiliaith, oedd  tiwtor Grug. Meddai: “Mae mentora Grug wedi bod yn bleser llwyr a’r hyn wnaeth sefyll allan fwyaf i mi oedd ei hangerdd a’i brwdfrydedd dros addysgu a sicrhau bod dysgwyr yn derbyn y cyfleoedd gorau posibl.”

Nod Rhaglen Datblygu Staff Genedlaethol Sgiliaith yw darparu hyfforddiant arloesol a chyngor ymarferol ynghylch arfer da ac adnoddau i staff yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau.

Yn ogystal â disgwyl babi, mae Grug ar hyn o bryd yn astudio ail flwyddyn cwrs TAR yng Ngholeg Sir Gâr. Yn ei blwyddyn gyntaf yno, derbyniodd radd dosbarth cyntaf, fel y gwnaeth yn eu graddau sylfaen a baglor, a astudiodd hefyd yn y coleg.

A hithau’n dychwelyd i addysg yn 30 oed, mae hi wedi rhagori yn ei llwybr gyrfa newydd ac mae’n annog unrhyw un i wneud y newid i ddilyn eu diddordeb brwd.