Skip to main content

Y Coleg yn dathlu llwyddiant ei fedalyddion Cymru

 

Myfyrwraig benywaidd yn dal medal arian
Criw o fyfyrwyr yn dathlu ennill medalau Efydd
 Dau ddyn yn dathlu ennill medalau efydd

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion ar y cyd wedi ennill bron i 50 o fedalau Cymru mewn noson wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau yng Nghymru ac mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid herio a chynyddu eu sgiliau drwy gystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol.

Gall rhai o’r cystadlaethau hyn hefyd arwain at hyfforddiant a chael eu dewis ar gyfer Carfan a Thîm y DU i gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol.

Yn wefreiddiol, enillodd myfyrwyr Coleg Sir Gâr 16 medal aur, pedair medal arian a naw o fedalau efydd.

Yr enillwyr yn y categorïau canlynol oedd:

Dyn â gwên fawr ar ei wyneb yn dal ei fedal aur
Gwraig â gwallt melyn yn dal medal efydd
 Myfyriwr gwrywaidd yn dal medal efydd

Aur:

Cyfrifeg: Tomos Rees | Steffan Evans | Nerys Southgate

Cynhyrchu yn y Cyfryngau Digidol: Aaron Salter | Ioan Poole | Jake Parker | Liam Evans | Tomos Hywel

Dylunio Gwefannau: Delme Harries Collins

Peirianneg Fecanyddol CAD: Matthew Richards

Ymarferydd Therapi Harddwch (Corff): Courtney Hopkins

Sgiliau Cynhwysol Paratoi Bwyd: Luke Paul

Arian:

Therapydd Harddwch (Dwylo ac Wyneb): Caitlin Mccann

Celfyddydau Coginiol: Jac Davies

Efydd:

Menter: Iestyn Burke | Jack Coates | Magda Smith | Frea Thomas | Carrie Thomas

Seiberddiogelwch: Sion Ashley-Jones | Nathaniel Cynan Edwards

Sgiliau Cynhwysol Technoleg Fodurol: Montgomery Davies

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn theatr Yr Efail Coleg Sir Gâr, yn un o lawer o ddigwyddiadau cyswllt-lloeren a oedd yn dathlu llwyddiant ennill medalau ar draws Cymru.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.