Skip to main content

Ymgyrch diogelwch dŵr y coleg yn gwneud argraff mewn digwyddiad a gefnogir gan Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI)

Mae ymgyrch diogelwch dŵr wedi cymryd drosodd yng Ngholeg Sir Gâr gyda llawer o negeseuon pwysig i’r rheiny sy’n meddwl am roi cynnig ar chwaraeon dŵr.

Cafodd y digwyddiad ar gampws y Graig ei drefnu gan fyfyrwyr Sylfaen ac fe wnaeth yr RNLI ei gefnogi. Cynigiodd gyngor a nwyddau a thaflenni ymarferol  yn rhad ac am ddim, megis dalwyr ffonau symudol gwrth-ddŵr, gan felly alluogi galw’r gwasanaethau brys os oedd angen.

Group of students with RNLI staff
The RNLI giving a lesson before the campaign
Students researching
A student giving a talk on lifebelts
The display with a SUP
Estates staff doing the crew kit challenge
A tidal cut off at Burry Port poster in the Graig  campus
Students doing the crew kit challenge
Students at a display desk

Hefyd roedd Dawn and Paul O’Keeffe, cyflwynwyr addysg yr RNLI wrth law i annog staff a myfyrwyr i gymryd rhan yn yr ymarfer ‘soffa i griw bad achub’ lle buont yn rasio yn erbyn y cloc i wisgo’n gyflym y cit a ddefnyddir gan griw i achub bywydau ar y môr.

Cynhaliwyd llawer o weithgareddau eraill fel codi arian ar gyfer yr RNLI gyda chystadleuaeth, cystadleuaeth gweld y perygl ar y môr ac arddangosiadau ymarferol gan fyfyrwyr antur awyr agored.

Meddai Tanya Knight, darlithydd sylfaen a drefnodd yr ymgyrch gyda’i myfyrwyr: “Rydyn ni’n ceisio rhannu gwybodaeth bwysig mewn ffordd sy’n hwyl ond yn addysgiadol i fyfyrwyr, fel eu bod yn gwybod beth i wneud mewn argyfwng posibl.

“Un o’r ymgyrchoedd yw ‘Arnofio er mwyn Byw’ sy’n rhoi cyngor hanfodol  ar beth i wneud pe byddech yn syrthio i mewn i ddyfroedd oer.

“Mae ein grŵp sylfaen yn cymryd rhan mewn ‘mordaith iechyd meddwl’ ar long Her Cymru hefyd felly mae’n gwneud synnwyr i gysylltu ymgyrch ddiogelwch i’r siwrnai, yn enwedig gan ein bod yn nesáu at y gwanwyn a’r haf pan fydd pobl yn mynd ar grwydr i ddyfroedd mwy cynnes.”

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.