Skip to main content

Coleg i bartneru â Rhaglen Camu i Fyny Coleg Newydd Rhydychen

Bydd Coleg Sir Gâr a Choleg Newydd Rhydychen yn ymuno’n fuan fel rhan o gais llwyddiannus y coleg i ddod yn rhan o Raglen Camu i Fyny’r brifysgol.

Mae’r rhaglen yn cefnogi myfyrwyr Safon Uwch yn eu dilyniant academaidd gydag ymweliadau i Brifysgol Rhydychen ac oddi yno, gan weithio gyda myfyrwyr prifysgol presennol a’u timau allgymorth.

Mae Coleg Sir Gâr yn un o 40 o ysgolion a cholegau i gael eu cynnwys mewn rhaglen ledled y DU gyfan lle bydd myfyrwyr yn elwa ar gyngor a chefnogaeth wrth fynd i’r afael â thasgau megis profion mynediad, gwneud ceisiadau a thechnegau cyfweliad.

Bydd y bartneriaeth hon yn cychwyn yn ystod tymor cyntaf y coleg ym mis Medi sy’n golygu y bydd myfyrwyr Mwy Galluog a Thalentog (MAT) yn elwa cyn gynted â’u bod yn dechrau yn y coleg ac fe fydd hyn yn parhau bob blwyddyn. 

Meddai Angharad Mansfield, darlithydd mewn hanes a chymdeithaseg a phennaeth adran ar gyfer myfyrwyr UG yng Ngholeg Sir Gâr: “Nod y bartneriaeth hon yn y pen draw yw helpu myfyrwyr i gydnabod bod Rhydychen a phrifysgolion cyflawnwyr uchel eraill yn gyraeddadwy. Ac i ategu hyn fe fydd ymweliad â Choleg Newydd Rhydychen a gweithgareddau eraill ar hyd y flwyddyn.

“Mae llawer o fyfyrwyr eisoes yn gadael y coleg ac yn astudio ym mhrifysgolion Grŵp Russell. Maen nhw’n astudio graddau fel economeg, peirianneg awyrennol, y gyfraith a meddygaeth ond bydd y rhaglen hon yn ychwanegu hyd yn oed mwy o werth i fyfyrwyr ac i’r hyn rydyn ni’n ei gynnig yn ein darpariaeth Safon Uwch.

“Rydyn ni’n falch iawn i fod yn rhan o hyn ac rydyn ni wrth ein bodd gyda’r ffaith y bydd ein myfyrwyr yn elwa ac yn cael eu hysbrydoli.”

Mae canlyniadau Safon Uwch y coleg wedi bod yn gyson uchel dros nifer o flynyddoedd gyda pherfformiadau pwnc nodedig y llynedd gan gynnwys bioleg, mathemateg, mathemateg bellach, ffiseg a chymdeithaseg gydag ieithoedd tramor modern yn cyflawni cyfradd lwyddo A*-A 100%.

Logo y Prifysgol Oxford Coleg Newydd

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.