Datblygu cysylltiadau rhyngwladol gyda IES Juniper Serra

Mae Coleg Sir Gâr yn datblygu cysylltiadau Ewropeaidd gyda choleg yn Sbaen a fydd, gobeithir, yn fuddiol i fyfyrwyr a staff yn Sir Gaerfyrddin a Phalma.

Mae’r athrawes Saesneg Nuria Villacampa Del Tiempo a’r athro cyfryngau a chelf Jaume Fullana ill dau yn gweithio yng ngholeg IES Juniper Serra ym Malorca.

Gwnaethon nhw dreulio wythnos yng Ngholeg Sir Gâr, sef treulio amser gyda staff a myfyrwyr o ystod o feysydd cwricwlwm gyda’r bwriad o ddatblygu cysylltiadau cyfnewid ar gyfer myfyrwyr yn ogystal ag archwilio datblygiad ar gyfer arfer addysgu proffesiynol.

Esboniodd Jaume Fullana: “Rwy’n hoffi’r ffordd mae addysgu’n ffocysu’n fawr ar y myfyrwyr a bod athrawon yn glir ynghylch beth fydd y myfyrwyr yn ei gyflawni.

“Mae tiwtorialau wythnosol a dull y coleg o ymdrin â disgyblaeth ac ymddygiad yn ddiddorol, fel hefyd pwysigrwydd cyfleoedd ar gyfer hunangyflogaeth.

“Yn ogystal mae diddordeb gennyf yn y syniadau creadigol a welais sy’n debyg i fy syniadau i a hoffwn eu datblygu ym Mhalma, felly’n sicr byddwn yn ystyried gweithredu rhai o’r dulliau a welsom.”

Gyda diddordeb mewn addysg iaith, dysgodd Nuria Villacampa Del Tiempo sut mae Sbaen, y DU a Chymru’n cymharu o ran darparu cyfleoedd iaith. “Mae wedi bod yn brofiad gwych,” meddai. “Rwy’n hoffi’r ffordd mae’r coleg wedi datblygu systemau ar gyfer cadw myfyrwyr ac mae’r gefnogaeth emosiynol a gynigir gan y coleg i’w fyfyrwyr wedi gwneud argraff arna i.”

Mae Sarah Hopkins, sy’n gyfarwyddwr dilyniant dysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr wedi bod yn helpu Nuria a Jaume i ddysgu mwy am y coleg, y system addysg a diwylliant Cymru. Meddai: “Mae wedi bod yn brofiad gwirioneddol bositif ac yn bleser i groesawu ein gwesteion o IES Juniper Serra.

“Mae Nuria a Jaume wedi mynd â llawer nôl gyda nhw yn nhermau addysg a diwylliant yng Nghymru ac rydym yn gobeithio cymryd rhan mewn digwyddiad cyfnewid tebyg yn cynnwys myfyrwyr a staff o’r coleg.”