Myfyrwyr yn ennill cymeradwyaeth am eu sgiliau bioleg

Mae dwy fyfyrwraig Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr wedi cael cymeradwyaeth uchel gan Olympiad Bioleg Prydain.

Rhoddwyd gwybodaeth fioleg y myfyrwyr blwyddyn gyntaf Molly Dainton a Jennifer Grant ar brawf gan herio popeth o syntheseiddio protein i hylifedd pilennau, mewn dau bapur arholiad 45-munud.

Meddai Julia Clement, pennaeth cynorthwyol cwricwlwm ar gyfer Safon Uwch a Mynediad yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae’r gystadleuaeth yn herio myfyrwyr i ehangu eu gwybodaeth ac ysbrydoli dealltwriaeth ddwysach o’r pwnc.

“Gwnaethon nhw’n wirioneddol dda o ystyried eu bod ym mlwyddyn gyntaf eu hastudiaethau gan fod y cwestiynau yn aml yn eithaf heriol hyd yn oed i fyfyrwyr y flwyddyn olaf.”