Gradd anifeiliaid yn helpu Rebecca i ennill swydd ei breuddwydion

Yn 2017 dewisodd Rebecca Dyson ddilyn llwybr astudio ym maes gwyddor anifeiliaid.

O ganlyniad, mae hi wedi cael gwaith llawn amser yn Fferm Folly ac mae hi wedi dweud na allai fod yn hapusach gyda’i dewis o yrfa newydd.

Gwnaeth Rebecca, sy’n 19 oed ac yn dod o Sir Benfro, ddechrau ei hyfforddiant ar radd sylfaen mewn gwyddor anifeiliaid yng Ngholeg Sir Gâr ble bydd hi’n graddio eleni.

Mae astudio am radd sylfaen mewn gwyddor anifeiliaid, sy’n cynnwys lleoliad gwaith yn Fferm Folly, wedi ei helpu i gipio swydd ei breuddwydion. “Mae’r cwrs wedi bod yn wirioneddol fuddiol ar gyfer cael gwaith ym maes anifeiliaid,” meddai Rebecca. “Yn benodol, rhoddodd y modiwl diwydiant brofiad i mi mewn amgylchedd sŵ.”

Mae hi’n dweud ei bod wedi dysgu llawer iawn oddi wrth y darlithwyr ac yn benodol mae hi wedi mwynhau dysgu am ymddygiad a bridio anifeiliaid.

Gan ymgymryd â lleoliad gwaith tri mis y llynedd, cafodd Rebecca ei hyfforddi i weithio gyda phrimatiaid, adar a phengwiniaid. “Cefais hyfforddiant ynghylch sut i fwydo, glanhau a gwirio iechyd yr anifeiliaid yn fy ngofal a hefyd sut i ryngweithio gydag ymwelwyr yn ystod profiadau pengwiniaid,” meddai. “Rwyf wedi dysgu cymaint o’r adeg pan ddechreuais i gyntaf ac rwy’n teimlo bod fy hyder wedi gwella’n fawr iawn. Mae wedi bod yn gyfle syfrdanol ac mae wedi caniatáu i mi gael mwynhad diddiwedd mewn gwaith gofalu am sŵ.”

Mae Rebecca yn edrych ymlaen at barhau gyda’i gwaith fel gofalwraig ryngweithiol yn Fferm Folly ble bydd hi’n gofalu am amrywiaeth o anifeiliaid o bysgod i famaliaid i adar. “Rwyf wedi derbyn hyfforddiant yn ymwneud â’r tanciau pysgod a sut i’w cynnal a’u cadw yn ogystal â gofalu am amrywiaeth o ymlusgiaid ac wrth gwrs ein diogod Tuppee a Lightcap,” ychwanegodd.  “Mwynheais i mas draw fanylion technegol yr adran ac mae’r tîm yn neilltuol ac maen nhw wedi rhoi hyder i mi yn fy ngalluoedd.”