Profiad De Affrica i fyfyrwraig raddedig lles anifeiliaid

Bydd myfyrwraig radd yng Ngholeg Sir Gâr sy’n graddio eleni gyda BSc anrhydedd mewn ymddygiad a lles anifeiliaid yn teithio i Dde Affrica yn fuan i weithio gydag anifeiliaid sydd mewn perygl.

Mae Lizzie Culpin, sy’n 22 oed ac yn dod o Rydaman, yn teithio i ddinas Port Elizabeth, Cenia ble bydd hi’n gwirfoddoli am fis gan ddilyn trywydd anifeiliaid sydd mewn perygl, arsylwi ymarfer milfeddygol, helpu yn yr ysgol leol, cynorthwyo gyda phatrolau gwrth-herwhela’r nos a chynorthwyo yn ysbyty anifeiliaid a Chanolfan Ymwybyddiaeth Rhinoserosod Canolfan Adsefydlu Anifeiliaid Shamwari.

Yn ystod ei chwrs, roedd Lizzie yn gweithio i ymddiriedolaeth Great Dane Care ac mae hi’n frwdfrydig iawn ynghylch y brîd. “Great Dane Care yw fy niddordeb brwd ac mae astudio'r radd wedi fy helpu i ddatblygu fy ngwybodaeth yn y sector hwn,” meddai. “Byddaf yn drist i adael.”

Dewisodd Lizzie y coleg oherwydd ei amgylchedd bach a chyfeillgar lle gallai symud ei hastudiaethau ymlaen, gan herio ei hunan ac ehangu ei gwybodaeth am y sector anifeiliaid. Eleni mae hi wedi astudio unedau ychwanegol mewn ecoleg ymddygiadol a gwybyddiaeth a chyfathrebu anifeiliaid.

Un o'r rhesymau pam ddewisodd Lizzie’r cwrs oedd oherwydd y gymhareb staff i fyfyrwyr uchel. “Byddwn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw rai sydd am ddatblygu eu gwybodaeth am y sector anifeiliaid mewn amgylchedd cyfeillgar a chymwynasgar,” meddai. “Mae'r cwrs wedi helpu fy hyder yn wirioneddol o ran yr ochr sector a'r theori, mae'r staff mor gymwynasgar bob amser ac maen nhw wir am i chi lwyddo.”