Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Rhaglen Mynediad Ieuenctid yn helpu disgyblion i symud ymlaen a llwyddo

Mae rhaglen Mynediad Ieuenctid wedi helpu myfyrwraig i droi ei brwdfrydedd am waith saer yn yrfa ar gyfer y dyfodol.

Nid oedd astudio yn yr ysgol yn gweithio i Teagan Kelly, sy’n 16 oed, gan ei bod yn cael sefyllfa ystafell ddosbarth ffurfiol yn llawn straen ac roedd ei datblygiad addysgol yn dioddef.

Roedd Teagan yn gallu dewis allan o unrhyw gwrs lefel un a gynigir yn y coleg, o astudiaethau anifeiliaid i goginio proffesiynol ond gwnaeth ei brwdfrydedd am weithio gyda choed ei harwain at astudio cwrs gwaith saer ar gampws y coleg yn Rhydaman.

Mae hi’n gobeithio symud ymlaen i brentisiaeth lefel dau mewn gwaith saer y mis Medi yma. “Mae Mynediad Ieuenctid yn eich helpu i ddysgu mewn ffordd wahanol ac maen nhw’n gefnogol iawn ac yn  anffurfiol,” meddai Teagan. “Ar y dechrau roeddwn yn teimlo bod gadael yr ysgol yn gam yn ôl ond nid felly y mae, rwy’n gwneud yn dda iawn ac rwy’n mwynhau’r hyn rwy’n ei ddysgu.”

Nawr gyda’i sgiliau asiedydd megis y gallu i greu uniadau cynffonnog a mortais, bydd Teagen yn symud ymlaen i astudio cwrs lefel uwch i ddysgu sut i lunio eitemau megis byrddau, cadeiriau a chypyrddau.

Ychwanegodd Teagan Kelly: “Rwyf wedi mwynhau’r flwyddyn ddiwethaf yn fawr.

“Os nad ydych yn gwneud yn dda yn yr ysgol byddwn i’n dweud yn sicr bod Mynediad Ieuenctid yn eich helpu i ehangu eich gorwelion gyda chymaint o opsiynau i ddewis ohonynt ac rydych chi’n cael cymaint o help gan weithiwr ieuenctid a thiwtoriaid Mynediad Ieuenctid.”

Mae Mynediad Ieuenctid yn helpu pobl ifanc 14 i 16 oed i gyflawni llwyddiant mewn amgylchedd dysgu newydd ac mae’n darparu llwybrau dysgu teilwredig.

Neilltuir Gweithiwr Ieuenctid Mynediad Ieuenctid i bob myfyriwr Mynediad Ieuenctid er mwyn sicrhau y caiff lles a chynnydd cyfranogwyr eu monitro.