Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Llwyddiant gwallt a harddwch yn Eisteddfod yr Urdd

Mae myfyrwyr gwallt a harddwch yng Ngholeg Sir Gâr wedi bod yn llwyddiannus yng nghystadleuaeth yr Urdd eleni lle buont yn arddangos eu sgiliau gan ennill nifer o wobrau pwysig yn cystadlu yn erbyn colegau eraill yng Nghymru.

Gan weithio i’r thema gwledydd y byd, cymerodd y myfyrwyr ran yn rownd derfynol y gystadleuaeth ar faes yr Eisteddfod lle gwnaeth dwy fyfyrwraig trin gwallt ennill gwobr gyntaf a dwy fyfyrwraig harddwch ennill cyntaf ac ail safle.

Dewisodd y myfyrwyr wledydd Japan a Gwlad Pwyl gan fynd ati i weithio ar eu modelau mewn tasg ddwy awr o steilio gwallt, ewinedd a cholur.

Enillwyd y safle cyntaf am drin gwallt gan y fyfyrwraig lefel dau Bethan Dixon a’r fyfyrwraig lefel tri Shannon Jones-Rees. Enillodd y fyfyrwraig harddwch lefel tri Sophie Evans safle cyntaf ac enillodd y fyfyrwraig lefel dau Nowalinska Zuzanna ail safle.

Cefnogwyd y myfyrwyr yn y gystadleuaeth gan Gwyndaf Lewis, cydlynydd gweithgareddau dwyieithog Coleg Sir Gâr. Meddai: “Rydym mor falch o’r myfyrwyr a’u cyflawniadau.

“Maen nhw wedi gweithio’n galed iawn ar eu dyluniadau dros yr ychydig fisoedd diwethaf a gwych o beth yw gweld bod eu hymdrechion wedi cael eu cydnabod yn y gystadleuaeth genedlaethol hon.”

Beirniadwyd y gystadleuaeth gan Sian Grigg yr artist colur a lliw sydd wedi ennill gwobr BAFTA, ac sydd wedi gweithio gyda rhai o’r enwau mwyaf yn y diwydiant.