Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Llwyddiant Celf yn Eisteddfod yr Urdd

Mae myfyrwyr Coleg Sir Gâr wedi arddangos eu gwaith celf yn y Senedd yng Nghaerdydd o ganlyniad i’w llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd.

Yn dilyn llwyddiant mewn cystadlaethau rhanbarthol, cafodd y gwaith a arddangoswyd ei ddangos yn ardal Celf, Dylunio a Thechnoleg yr ŵyl lle bu’r myfyrwyr yn cynrychioli Dwyrain Myrddin.

Enillodd Rhianna Hughes y safle cyntaf yn y gystadleuaeth 2D greadigol dan 19 oed, ac enillodd Kyle Harris y safle cyntaf yn yr un categori dan 25 oed. Cafodd Katherine Aisha a Steffan Florence ail ac enillodd y coleg y trydydd safle yn y gystadleuaeth i grwpiau dan 25 oed.

Meddai Eulonwy Riley, darlithydd lefel mynediad a chelf yng Ngholeg Sir Gâr: “Rydym yn falch iawn o gyflawniadau’r myfyrwyr hyn yn ogystal â’r lleill a aeth ymlaen i’r digwyddiad cenedlaethol.

“Mae nifer y cystadlaethau rydym yn cystadlu ynddynt bob blwyddyn yn cynyddu ac rydym yn edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf yn Ninbych.

Mae cael ein dewis ymhlith tri gorau Cymru yn anrhydedd enfawr, yn enwedig cael gwaith wedi’i arddangos yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Gwyndaf Lewis sy’n gydlynydd gweithgareddau dwyieithog yn y coleg dderbyniodd y medalau a’r tystysgrifau ar ran y myfyrwyr yn seremoni wobrwyo’r Senedd. Meddai: “Roedd yn fraint i dderbyn y medalau hyn gan ddod ag wythnos o gystadlu llwyddiannus i ben.”

Uchod: Jordan Cole, myfyriwr Celf a Dylunio Diploma Estynedig (campws Pibwrlwyd) gyda'i wobr aur am ei waith celf sgrîn sidan creadigol a 'syrcas' a enillodd y drydedd wobr.