Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Croesawu gofalwyr ifanc yn y coleg

Croesawyd gofalwyr ifanc o ysgolion Llanelli yng Ngholeg Sir Gâr ble bu grŵp Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc Sir Gaerfyrddin (YAC) yn cynnig cefnogaeth a gwybodaeth.

Daeth plant o ysgolion Coedcae, Glan y Môr a Sant Ioan Llwyd i’r digwyddiad i rannu eu profiadau a dysgu bod yna gymorth a chefnogaeth ar gael.

Roedd Shaughn Poulter, sy’n 17 oed ac yn rhedeg Clwb y Gofalwyr Ifanc yng Ngholeg Sir Gâr, yn awyddus i gymryd rhan. “Fel myfyriwr mae’n gallu bod yn anodd i ymdopi â gwaith coleg a rôl gofalu,” meddai. “Mae siarad gydag eraill sydd yn yr un sefyllfa yn gallu helpu a neges y digwyddiad i bobl ifanc sy’n ofalwyr oedd bod yna gymorth i’w gael.”

Amcangyfrifir bod 1,268 o ofalwyr sy’n oedolion ifanc yn Sir Gaerfyrddin a bod gan Gymru’r gyfran uchaf o bobl ifanc dan 18 oed yn y DU, sef tua 2.6%.

Ychwanegodd Shaughn Poulter sy’n fyfyriwr peirianneg fecanyddol: “Nod y digwyddiad hefyd oedd dangos i blant ysgol pan fyddant yn mynd i’r coleg, ni chefnir arnynt, mae’r coleg yn gefnogol ac mae bod yn ofalwr a chael mynediad i addysg bellach yn bosibl ac os oes angen help, mae yno.”