Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Ymgymhwyswch fel cynorthwyydd addysgu.

Mae yna brentisiaeth a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ar gael yng Ngholeg Sir Gâr ar gyfer y rheiny sy’n gweithio neu sy’n gobeithio gweithio fel cynorthwywyr addysgu.

Mae'r cymhwyster wedi'i anelu at y rheiny sy’n gweithio neu'n gwirfoddoli ac yn darparu cymorth uniongyrchol ar gyfer addysgu a dysgu mewn unrhyw fath o ysgol, gan gynnwys cynradd, uwchradd ac unedau cyfeirio disgyblion.

Mae’r modiwlau dysgu’n cynnwys diogelu, cefnogi gweithgareddau dysgu, hyrwyddo ymddygiad positif, cwestiynu effeithiol a strategaethau ar gyfer rheoli ymddygiad disgyblion.

Mae’n ofynnol bod hyfforddeion yn gweithredu mewn rôl cynorthwyydd addysgu i fod yn gymwys ar gyfer cael eu noddi gan Lywodraeth Cymru ond mae’r cymhwyster yn dal i fod ar gael am ffi i’r rheiny nad ydynt mewn rôl addysgol.

Bydd gofyn i brentisiaid fynychu’r coleg un noson yr wythnos i astudio’r cwrs lefel tri mewn cefnogi addysgu a dysgu mewn ysgolion sy’n gymhwyster achrededig OCR a gynhelir ar gampws y coleg yn y Graig yn Llanelli.

Meddai Bryony Evett-Hackford, sy’n rheolwr addysgu a dysgu yng Ngholeg Sir Gâr: “Dyma’r cymhwyster lefel tri a gydnabyddir gan y sector sy’n rhoi’r sgiliau a’r cymhwyster i gynorthwywyr addysgu i ddod yn gymwys mewn rôl yn cefnogi athro yn yr ystafell ddosbarth, ac mewn gweithgareddau ysgol ehangach yn cynnwys gwaith unigol a gwaith grŵp.

“Caiff y cwrs ei gyflwyno hefyd gan ddefnyddio Google for Education sy’n cynnig sgiliau TG i ddysgwyr ynghyd â phlatfform addysgol digidol ymarferol wedi’i ddylunio ar gyfer yr ystafell ddosbarth.”

Cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. am ragor o wybodaeth.  

“Mae’r cyrsiau lefel dau a thri hefyd wedi fy helpu i’n ddiddiwedd. Mae’r profiad wedi rhoi gyrfa i mi mewn swydd rwy’n ei charu ac mae wedi cynyddu fy hyder. Rwyf wedi ennill gwybodaeth mewn pynciau sy’n ddiddorol ac yn fuddiol hefyd i’m gwaith. Byddwn yn argymell bod unrhyw un sy’n meddwl am fod yn gynorthwyydd addysgu yn gwneud y cwrs hwn.”

Kate Coggins
Myfyrwraig Cynorthwyydd Addysgu