Partneriaeth y brifysgol yn helpu i ddatblygu sgiliau Cymraeg

Mae myfyrwyr menter yng Ngholeg Sir Gâr wedi bod yn gloywi eu sgiliau Cymraeg, gan ddysgu sut i greu cyflwyniadau dwyieithog ar gyfer eu haseiniadau marchnata.           

Darparwyd cefnogaeth gan fyfyrwraig gradd busnes o Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant fel rhan o beilot Llysgenhadon Pwnc yr Iaith Gymraeg a redir gan Goleg Sir Gâr gyda chymorth ariannol gan y brifysgol a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Mae'r cynllun yn paru myfyrwyr prifysgol gyda grwpiau o fyfyrwyr coleg i helpu hyrwyddo dwyieithrwydd a dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Mae Hannah Thomas, llysgennad y Gymraeg, wedi bod yn gweithio gyda myfyrwyr menter lefel tri ar eu haseiniadau marchnata, gan greu cyflwyniadau dwyieithog, a gyflwynwyd iddi yn y dosbarth. 

Dywedodd Debbie Gill, darlithydd busnes a menter yng Ngholeg Sir Gâr:  “Mae hwn wedi bod yn gyfle gwych i ni i gyd gan ei fod wedi fy helpu i wella fy ngalluoedd addysgu dwyieithog, mae wedi helpu myfyrwyr gyda'u sgiliau Cymraeg yn ogystal â dangos iddynt berthnasedd iaith wedi’i chymhwyso i brosiect busnes y byd go iawn.”

Mae’r Peilot Llysgenhadon Pwnc yr Iaith Gymraeg yn cael ei gynnal ar hyn o bryd ym meysydd busnes, amaethyddiaeth a chelf.