Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwobr y DU am sgiliau peirianneg amaethyddol

Mae myfyriwr yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill gwobr y DU am ei sgiliau mewn peirianneg amaethyddol.

Mae Alwyn Morgan, sy’n 17 oed ac yn dod o Lanwrda, wedi ennill Gwobr Prosiect Myfyrwyr Sefydliad y Peirianwyr Amaethyddol (IAgrE) am ddylunio a chynhyrchu synhwyrydd traul disg brêc.

Fel rhan o’r cwrs, gofynnir i fyfyrwyr ymchwilio a llunio cynnyrch masnachol posibl, neu addasiad ar gyfer y diwydiant ar dir, gan awgrymu tri syniad ac yna rhaid datblygu un ar gyfer ei weithgynhyrchu.

Datblygodd Alwyn y synhwyrydd disg er mwyn lleihau difrod i dractorau. “Pan fydd y disgiau’n treulio, does dim deunydd ar ôl ar y brêc, sy’n gallu achosi difrod mawr i’r cerbyd,” meddai. “Pan fydd y disg yn cyffwrdd â’r metel bydd yn achosi naddion i fynd i mewn i rannau gweithredol mewnol y tractor ac fe fydd yn achosi difrod i gydrannau eraill.”

Caiff y ddyfais ei mowntio o fewn yr echel gefn er mwyn gallu synhwyro pellter symud safle’r brêc sy’n tripio golau ar banel deialau’r tractor. Hefyd mae’n cynnwys synhwyrydd gwres disg brêc nad yw ar gael ar y farchnad ar hyn o bryd.

Mae’r wobr IAgrE yn cydnabod arloesedd a rhagoriaeth gan fyfyrwyr sy’n astudio cymwysterau galwedigaethol mewn peirianneg a thechnoleg a chynhaliwyd y seremoni wobrwyo yn y ganolfan Fluid Power Centre yn Nottingham.

Meddai darlithydd Coleg Sir Gâr Jones: “Mae Alwyn yn llawn haeddu’r wobr hon ac rydym i gyd yn falch iawn ohono.

“Hefyd rydym yn falch iawn o’r ffaith mai dyma’r wythfed tro i’n hadran ni ennill y wobr DU hon a gydnabyddir gan y diwydiant.

Mae Alwyn hefyd yn gweithio i ddelwriaeth New Holland T Alun Jones a’i Fab ar ei fferm deuluol.