Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prosiect ymchwil i ddatblygu addysgu a dysgu.

 

Gyda gweledigaeth o ddod yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer ymchwil addysgol ôl-orfodol yng Nghymru, mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn datblygu diwylliant addysgu a dysgu ysbrydoledig ac arloesol, wedi’i danategu gan waith ymchwil staff.

I ddathlu blwyddyn arall o’i waith, mae’r coleg yn paratoi ar gyfer ei gynhadledd addysgu a dysgu flynyddol - Gŵyl Ymarfer, sy’n cynnwys y prif siaradwyr Lou Mycroft, sy’n feddylwraig, ysgrifenwraig, addysgwraig ac ymchwilydd nomadig ac Eddie Playfair, sy’n uwchreolwr polisi gyda Chymdeithas y Colegau.

Mae mwyafrif y 60 o siaradwyr a hwyluswyr gweithdai yn staff y coleg sydd wedi ymgymryd â’u gwaith ymchwil eu hunain i ddatblygu a gwella perfformiad myfyrwyr a staff.

Mae’r meysydd ymchwil yn enfawr gan gynnwys canolbwyntio yn erbyn cynllunio gwersi, meddylgarwch, addysgeg radical ac ymarfer creadigol, niwroamrywiaeth a gwella cyflogadwyedd.

Maes ymchwil arall yw cyfleoedd cydweithredol yn yr ystafell ddosbarth, edrych ar gryfder tyfu grwpiau tynnach ac annog rhyngweithio cadarnhaol yn erbyn yr heriau o gydbwyso dysgwyr dominyddol a dysgwyr distaw. 

Mae rhai o’r prosiectau sydd ar y gweill ar hyn o bryd yn cynnwys gwella cymhelliant myfyrwyr trwy ymchwilio i theorïau anghyseinedd gwybyddol a hunanganfyddiad yn ogystal ag edrych i mewn i strategaethau addysg gynradd ac uwchradd er mwyn goresgyn problemau cyffredin a geir mewn addysg bellach.

Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, sy’n ddau frand o fewn un coleg, yw’r unig goleg yng Nghymru i ymuno â’r Rhwydwaith Ymchwil Addysgu a Sgiliau sy’n helpu pobl i ymgysylltu ag ymchwil a datblygiad. O ganlyniad, gwahoddwyd yr aelod staff Jodie Pinnell i siarad yng Nghynhadledd Ymchwil Cymdeithas y Coleg (AoC) yn Llundain am ei gwaith ar effaith rhwydweithiau cwmwl mewn addysg bellach a siaradodd Amelia Kilvington am gytbwysedd a meddylgarwch.

Yn arwain y fenter mae’r rheolwr addysgu a dysgu Bryony Evett-Hackfort, y mae ei dull modern o fynd i’r afael â dysgu gydag athroniaeth meddwl agored, yn ategu chwilfrydedd unigolion a’u hymchwil. Meddai: “Hoffwn i pe bai ein hymchwil, sy’n ymglymu addysg bellach ac uwch - yn cael ei rannu gyda sefydliadau eraill, nid proses fewnol yn unig mohoni.

“Rydyn ni fel coleg yn credu mewn pwysigrwydd ymchwil sy’n agos i ymarfer a’r effaith anhygoel a chyffrous y gall diwylliant o chwilfrydedd gael ar ein staff a’n dysgwyr.”  

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

"Mae angen i ni sicrhau bod pob dysgwr unigol yn cael mynediad cyfartal, yr un lefel o adborth effeithiol, amser a lle i gymryd rhan mewn dysgu, ac yn bwysig, y rhyddid i gyfryngaeth athrawon, gwybod anghenion ein dysgwyr a chael y rhyddid i weithredu'r hyn sydd orau.”

Jodie Pinnell
Ymchwil: Gofodau Dysgu Blaengar