Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwobr am sgiliau peirianneg amaethyddol

Mae gwobr flynyddol John Hancock yng Ngholeg Sir Gâr wedi cael ei dyfarnu i beiriannydd amaethyddol uchelgeisiol o Abergwaun sydd wedi cynhyrchu gard cribin wthio.

Fel rhan o’i astudiaethau bu Dafydd Eynon, sy’n 18 oed ac yn astudio peirianneg amaethyddol ar gampws y coleg yn y Gelli Aur, yn cymryd rhan mewn prosiect gyda’i gyfoedion, Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i dri syniad a fyddai o fudd y diwydiant ar dir ac yna’n cymryd un syniad drwodd i’r cam gweithgynhyrchu.

Bu grŵp o fyfyrwyr yn cyflwyno eu syniadau’n ffurfiol i’r beirniaid, John Hancock, Jan Mathias, Nigel Packer a Doug Rowlands.

Nod y wobr yw ceisio annog dysgwyr i archwilio potensial masnachol cysyniad peirianegol.

Diogelwch yw ffocws dyluniad Dafydd, gyda’r gard cribin wthio hefyd yn cynnwys platfform y gellir ei ddefnyddio ar gyfer gweithio ar uchder gyda lle i gadw olwyn sbâr a blwch offer, wedi’i ymchwilio, ei ddylunio a’i weithgynhyrchu i safon uchel.

Meddai Colin Jones, sy’n ddarlithydd peirianneg amaethyddol: “Beth sydd hefyd yn gwneud i ddyluniad Dafydd sefyll allan yw’r ffaith nad un darn yw’r gard. Mae’n defnyddio pŵer yr injan i alluogi’r ddyfais i blygu i mewn ac allan ar bob pen. Mae wedi gwneud gwaith gwych ac rydym wrth ein bodd gyda’r holl gyflwyniadau a wnaed gan weddill y grŵp.”

Mae Dafydd hefyd yn gweithio i fferm laeth a chontractwyr Davies Penrallt Ddu.