Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Arddangosfa gelf safon uwch yn y noson agored

Mae myfyrwyr Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr yn arddangos eu gwaith diwedd blwyddyn mewn arddangosfa a fydd ar agor i'r cyhoedd yn noson agored nesaf y coleg ym mis Gorffennaf.

Bydd gwaith o gyrsiau Safon Uwch mewn graffeg, celf crefft a dylunio, tecstilau a ffotograffiaeth yn cael ei arddangos er mwyn i ddarpar fyfyrwyr ei weld a thrafod opsiynau cwrs gyda thiwtoriaid.

Eleni mae'r rhaglen greadigol a llwyddiannus hon wedi gweld myfyrwyr yn symud ymlaen i Brifysgol y Celfyddydau Llundain, Prifysgol Coventry ac yn lleol i Brifysgol Abertawe a Phrifysgol De Cymru i astudio'r celfyddydau, dylunio modurol ac addysgu.     

Nod y rhaglenni Safon Uwch hyn yw bod pob dysgwr yn datblygu ei lais unigryw ei hun gan ddefnyddio delweddaeth weledol, cymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus er mwyn gwireddu ei fwriadau.

Ymdrinnir â sgiliau technegol a chreadigol yn gyfartal mewn amgylchedd dysgu proffesiynol lle mae deialog, arbrofi a mwynhad yn tanlinellu'r cwricwlwm cyfan.

Cynhelir noson agored Coleg Sir Gâr ar ddydd Iau, 4 Gorffennaf rhwng 5pm a 7.30pm ar bob campws.  

Mae'r arddangosfa ar gampws y  coleg yn y Graig yn Llanelli. 

Dilynwch y celfyddydau Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr ar @colegsirgar_photo_graphics_art.