Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dathlu rhagoriaeth dysgwyr mewn noson wobrwyo

Bu Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn dathlu eu noson Gwobrau Cyflawni Rhagoriaeth flynyddol mewn seremoni gyda'r nod o ddathlu'r gorau o'r goreuon.

Cynhaliwyd y noson yn Ffwrnes, a chafodd dros 50 o ddysgwyr yn amrywio o'r rheiny sy'n astudio prentisiaethau, graddau, diplomâu estynedig a Safon Uwch, eu cydnabod am eu cyflawniadau sylweddol a’u llwybrau personol i lwyddiant.

Hefyd dathlwyd anrhydeddau chwaraeon cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd ag anrhydeddau perfformio, a mentrau blaengar.

Cymeradwywyd myfyrwraig Coleg Sir Gâr Phoebe McLavy am ei llwyddiant rhyngwladol wrth gystadlu yng nghystadlaethau WorldSkills ble mae hi wedi ennill medalau i’r DU cyn belled i ffwrdd â Rwsia ac Awstralia am ei sgiliau mewn trin gwallt, gyda chefnogaeth ei chyflogwr, salon Morgan Edward.

Cafodd myfyriwr Coleg Ceredigion Tom Powell ei gydnabod am gynrychiolaeth genedlaethol ar gyfer gwaith asiedydd a gwneud dodrefn. Enillodd aur yn WorldSkills UK Live, y gystadleuaeth sgiliau fwyaf yn y Deyrnas Unedig a gynhaliwyd yng nghanolfan NEC Birmingham.

Yn arwain y noson ar y llwyfan roedd Ioan Hefin, actor sydd wedi ymddangos yn Hinterland, Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children a chynyrchiadau Netflix diweddar.

Meddai Sarah Hopkins, cyfarwyddwr dilyniant dysgwyr: “Pleser o’r mwyaf gennym yw croesawu dysgwyr a’u teuluoedd i’n noson gwobrau rhagoriaeth flynyddol lle caiff cymaint o gyflawniadau eu dathlu.

“Mae nifer wedi ennill gwobrau clodfawr a chanmoliaeth drwy benderfyniad llwyr a gwaith caled, ac mae rhai wedi cyflawni rhagoriaeth trwy oresgyn anawsterau sylweddol.

“Fel coleg rydym yn dathlu llwyddiant pob un. Fodd bynnag, yn y digwyddiad hwn rydym yn taflu goleuni ar y cyflawnwyr uchaf, y mwyaf dawnus, y rhai sydd wedi gwella fwyaf a’r rheiny sy’n gwneud cyfraniad neilltuol i gymuned y coleg.

“Rydym yn hynod falch o lwyddiant ein dysgwyr.”

Lluniau: https://www.flickr.com/photos/colegsirgar/albums/72157709275906592