Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dathlu Myfyrwyr sy’n Ffoaduriaid mewn digwyddiad Gwobrwyo yng Nghymru

Mae tri o ffoaduriaid ifanc o Syria sydd wedi cael ail gyfle o ran addysg wedi cael eu clodfori mewn digwyddiad Gwobrau Cenedl Noddfa mawreddog a gynhaliwyd yng Nghaerdydd. 

Yn dilyn eu profiad trawmatig o ryfel cartref, mae Motiaa Akroume, Louai Chayah ac Ahmad Habib wedi gosod esiampl i fyfyrwyr eraill, gan ymgolli ym mywyd y coleg, creu argraff ar diwtoriaid a manteisio ar gyfleoedd dysgu. 

Cyrhaeddodd y tri’r rhestr fer yng nghategori Dysgwr y Flwyddyn Iaith Saesneg yn y seremoni wobrwyo a drefnwyd gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru a'u cyflwyno gan Jason Mohamed, y BBC, fel rhan o Wythnos Ffoaduriaid Cymru 2019.

Gyda chymorth prosiect Cynnydd, mae Motiaa, Louai ac Ahmad yn astudio cwrs sylfaen lefel un yn y coleg a bydd y tri yn symud ymlaen i gymhwyster uwch y flwyddyn nesaf. 

Mae prosiect Cynnydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi plant a phobl ifanc rhwng 11 a 24 oed sydd mewn perygl o golli diddordeb mewn addysg.

Meddai Steve Kelshaw, cyfarwyddwr cefnogi dysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr: “Rydym i gyd yn falch iawn o'r tri gan eu bod wedi cyflawni popeth a ofynnwyd iddynt ac wedi manteisio'n llawn ar y gefnogaeth sydd ar gael yn ogystal ag agweddau chwaraeon a chymdeithasol bywyd coleg.

“Rydym wedi bod yn ffodus i fanteisio ar gyllid ESF Ewrop drwy Cynnydd, i ddarparu dosbarthiadau Saesneg ychwanegol, er bod eu llwyddiant i gyd yn hunan-ysgogol, felly rydym yn edrych ymlaen at eu gweld yn cyflawni pethau gwell fyth yn y dyfodol.”