Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Y Coleg yn cael ei restru’n uchel yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol

Mae graddedigion wedi cymryd rhan mewn arolwg myfyrwyr cenedlaethol a arweiniodd at ddyfarnu 90.4% i Goleg Sir Gâr am foddhad cyffredinol myfyrwyr.

Mae'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC) yn ffynhonnell ddylanwadol o wybodaeth gyhoeddus am gyrsiau lefel prifysgol ledled Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, sy’n cynnig llais cyfunol i fyfyrwyr yn seiliedig ar eu profiad. 

Gyda chyfradd ymateb o 85% ar gyfer Coleg Sir Gâr, arweiniodd yr arolwg hefyd at 92% ar gyfer addysgu, 92% ar gyfer cymorth academaidd a 91% ar gyfer cyfleoedd dysgu. 

Edrychodd yr arolwg ar yr holl gyrsiau addysg uwch yn y coleg, sy’n cynnwys y meysydd cwricwlwm celf a dylunio, rheolaeth busnes, gofal, astudiaethau plentyndod a chynghori, cyfrifiadura, peirianneg, astudiaethau ar dir a chwaraeon.

Meddai Mike Williams, y pennaeth cynorthwyol ar gyfer cynllunio, dysgu a phartneriaethau yng Ngholeg Sir Gâr:  “Rydym wrth ein bodd o weld bod ein hamgylchedd dysgu cefnogol, cynhwysol a meithringar yn cael ei gydnabod gan ein myfyrwyr yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol a bod llawer o ganrannau wedi cynyddu o’r llynedd.

Mae’r coleg yn canolbwyntio’n fawr ar fyfyrwyr, gan gynorthwyo unigolion i wireddu a chyflawni eu huchelgeisiau ac mae ein staff yn allweddol wrth gyflwyno’r ethos hwn.”