Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant yn dathlu ei raddedig cyntaf

Llun: Mae Jamie Fletcher, sy’n gweithio i Andrew Scott Ltd, yn graddio gyda NVQ lefel 6 mewn Rheolaeth Adeiladu, a ariannwyd gan Sgiliau ar gyfer Diwydiant. Mae ef yn y llun gyda'i aseswr Peter Jones a rheolwr gweithrediadau Sgiliau ar gyfer Diwydiant, Lesley Lewis.

Mae’r tîm Sgiliau ar gyfer Diwydiant (SFI) yn dathlu ei raddedig cyntaf erioed sydd wedi cael ei ariannu'n llawn gan y prosiect.

Mae Jamie Fletcher yn gweithio fel rheolwr prosiect i Andrew Scott Ltd ac mae wedi cwblhau ei gwrs rheolaeth adeiladu lefel 6, a gwblhaodd mewn ychydig o dan flwyddyn heb orfod mynychu’r coleg. Roedd hyn yn caniatáu iddo barhau i weithio oddi cartref ar brosiectau adeiladu.

Cyrchnod nesaf Jamie yw gradd meistr mewn rheoli prosiectau tra’n parhau i weithio ar brosiectau mawr i Andrew Scott Ltd.

Ymhlith amrywiol brosiectau eraill, mae Jamie wedi rheoli Castle Bridge ym Mryste, pont osgeiddig, droellog sy’n ymdroelli ei ffordd ar draws dyfrffordd Bryste ac sydd wedi ennill y Prosiect a Ddyluniwyd Orau yng Nghymru gan Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru.

Meddai Lesley Lewis, rheolwr gweithrediadau Sgiliau ar gyfer Diwydiant: “Roeddem wrth ein bodd yn mynychu seremoni raddio Jamie; mae wedi gweithio mor galed i gyflawni ei lwyddiant.”

Meddai Peter Jones, aseswr Sgiliau ar gyfer Diwydiant: “Roedd Jamie bob amser yn gryf ei gymhelliant a gydag ychydig o gefnogaeth, roedd yn ddiddorol gweld ei ysgrifennu academaidd yn datblygu dros gyfnod y cwrs. Gyda'i agwedd gadarnhaol mae'n debygol o lwyddo yn ei obeithion proffesiynol.”

Ychwanegodd Jamie Fletcher: “Rwy’n falch fy mod wedi manteisio ar y cyfle a roddodd fy nghyflogwr i mi trwy’r prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant.

Mae’r Tîm yn wych a gallwn i bob amser ddibynnu ar fy aseswr ar unrhyw adeg, roedd yno bob amser i’m cefnogi.”

Cysylltwch â'r Tîm Sgiliau ar gyfer Diwydiant yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.