Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Clwb Codio Sadwrn yn recriwtio ar gyfer mis Medi

Grŵp o raglenwyr cyfrifiadurol uchelgeisiol yw'r cyntaf i raddio o Glwb Sadwrn Coleg Sir Gâr ar gyfer codyddion.

Sefydlwyd y Clwb Codio Sadwrn ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb mewn gwybod mwy am yrfaoedd mewn cyfrifiadura a bydd yn recriwtio eto ym mis Medi.

Mae'r rhaglen 10 wythnos, sydd am ddim, wedi'i hanelu at fyfyrwyr ym mlwyddyn naw, 10 ac 11, i ddatblygu sgiliau codio yn ieithoedd rhaglennu Python a Visual Basic. Cafodd y myfyrwyr gyfle yn ogystal i ddatblygu gêm gyfrifiadurol 3D gan ddefnyddio’r Unreal Engine o Epic Games a chlustffonau HTC Vive VR i roi cynnig ar y gemau rhithwirionedd diweddaraf gan Steam.

Cynhelir y clwb yn swît gyfrifiadura’r coleg sydd wedi ei lleoli yn y cyfleusterau peirianneg a chyfrifiadura ar gampws y Graig yn Llanelli. Dyma lle mae myfyrwyr yn datblygu meddalwedd i ddysgu arferion da ar gyfer mewnbynnau/allbynnau, newidynnau, mathau o ddata, datganiadau IF, trin ffeiliau, iteriad syml, trin llinynnau, dadfygio, dylunio rhaglenni a dosbarthiadau a rhaglennu GUI.

Mae cymryd rhan yn y clwb wedi cael ei ddisgrifio fel bod yn 'hwyl' a 'diddorol' gan y plant ysgol a nododd hefyd mai uchafbwynt y clwb oedd datblygu apiau gan ddefnyddio Android Studio ac UDK. 

Bydd y Clwb Codio nesaf yn rhedeg o fis Medi ac anogir myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau cyfrifiadura i wneud cais.

Cysylltwch â: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..