Canlyniadau Safon Uwch yn dangos parhad mewn safonau uchel a pherfformiadau unigol eithriadol

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr unwaith eto’n dathlu ar ôl ennill set ardderchog o ganlyniadau Safon Uwch.  Roedd canran y graddau A* - E unwaith eto’n arbennig o uchel sef 99%, gyda 24 allan o 27 o bynciau’n cofnodi canran lwyddo o 100%. Yn ychwanegol, mewn pynciau Gwyddoniaeth a Mathemateg enillodd canran uchel o fyfyrwyr y radd A* uchaf; gan gynnwys Safon Uwch Bioleg (24%), Ffiseg (13%)  a Mathemateg (24%).

Dywedodd Mrs Orla Williams, Pennaeth Safon Uwch a Mynediad: “Rydym wrth ein bodd gyda llwyddiant ein myfyrwyr ac mae hyn yn adlewyrchu gwaith caled ac ymdrech myfyrwyr a staff dros y ddwy flynedd ddiwethaf o astudio yn y coleg.

“Ar ran holl staff y coleg dymunwn bob llwyddiant i’n dysgwyr wrth iddynt fynd i’r prifysgolion gorau oll ar draws y Deyrnas Unedig ac i fyd gwaith”

Mae rhai perfformiadau eithriadol yn cynnwys:

 • Josie Sivak, cyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Bryngwyn, a enillodd A* mewn Mathemateg, A* mewn Bioleg a gradd A mewn Cemeg. Bydd Josie yn awr yn astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.
 • Enillodd Eleanor Gower, cyn-ddisgybl o Ysgol y Strade, radd A* mewn Daearyddiaeth, A mewn Cymdeithaseg, A mewn Astudiaethau Crefyddol a gradd A yn y cymhwyster Bagloriaeth Cymru Uwch. Bydd Eleanor yn awr yn astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Caerwysg.
 • Conor Condon, gynt o Ysgol Gyfun Coedcae, a gyflawnodd A* mewn Ffiseg, a gradd A mewn Mathemateg a gradd A mewn Cyfrifiadureg. Bydd Conor yn awr yn mynd ymlaen i astudio dylunio meddalwedd Gemau Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Abertay.
 • Conor Jones, cyn-ddisgybl yn Ysgol Gyfun Bryngwyn, a gyflawnodd A* mewn Mathemateg, ac A* mewn Cemeg a gradd A mewn Ffiseg. Mae  Conor yn awr yn mynd i astudio’r Gwyddorau Naturiol ym Mhrifysgol Durham.
 • Enillodd Edward Jepson-Randall, cyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth, A* mewn Mathemateg, A mewn Mathemateg Bellach, B mewn Daearyddiaeth a gradd B mewn Hanes. Mae Edward yn ystyried yn awr ei gamau nesaf ar hyd ei lwybr gyrfa.
 • Enillodd Sara Grennan, hefyd o Ysgol Gyfun Coedcae, A* yn y Gyfraith, ac A mewn Hanes a gradd A mewn Seicoleg. Bydd Sara yn awr yn mynd ymlaen i astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd.
 • Fe wnaeth Oluwatobi Sabola, cyn-ddisgybl o Ysgol Glan y Môr, ennill graddau A mewn Mathemateg a Mathemateg Bellach a graddau C mewn Ffiseg a Chyfrifiadureg. Bydd Oluwatobi yn awr yn astudio Cyfrifiadureg gyda Deallusrwydd Artiffisial ym Mhrifysgol Leeds.

Dywedodd Dr Andrew Cornish, pennaeth Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Mae’n wych cael gweld ein myfyrwyr yn perfformio’n gyson dda ac i safon uchel.

“Mae’r canlyniadau Safon Uwch hyn ynghyd â pherfformiad yr un mor gryf yn y Cymhwyster Bagloriaeth Cymru Uwch yn gweld ein myfyrwyr yn parhau i symud ymlaen i Addysg Uwch, yn lleol ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant ac ar draws y Deyrnas Unedig, i ddilyn eu gyrfaoedd dewisol.

“Yr un mor nodedig yw’r graddau uchel a gyflawnwyd ar ein rhaglenni galwedigaethol. Bydd y canlyniadau hyn, ynghyd â llwyddiant ysgubol mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol a rhyngwladol, yn galluogi ein dysgwyr galwedigaethol i symud ymlaen i Brifysgol, Prentisiaethau, Prentisiaethau Lefel Uwch a gwaith yn y dyfodol.

“Yn gyffredinol, mae’r perfformiad ardderchog hwn yn adlewyrchu dilyniant myfyrwyr o’r sylfeini cryfion a osodwyd mewn ysgolion partner yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a thu hwnt. Ar ran y coleg, dymunaf y gorau oll iddynt i’r dyfodol.”

 • Use 2
 • Use 3
 • Josie
 • Use 5
 • Liam
 • Use 6
 • Matthew
 • Mia Megan Josie
 • Use 2
 • Use 3
 • Josie
 • Use 5
 • Liam
 • Use 6
 • Matthew
 • Mia Megan Josie