Skip to main content

Mae prentis yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill cydnabyddiaeth fyd-eang wrth iddi ennill medal efydd am drin gwallt yn WorldSkills, Kazan, 2019.

Teithiodd Phoebe McLavy, 20 oed, o Gaerfyrddin, i Rwsia fel rhan o Dîm y DU i gystadlu yn y gemau Olympaidd byd-eang ar gyfer sgiliau, gan gynrychioli Prydain Fawr o fewn ei sector sgiliau hi.

Mae hyfforddi i gael eich dewis ar gyfer Tîm y DU a bod yn rhan o’r garfan yn broses ddwys a thrylwyr sy’n paratoi cyfranogwyr ar gyfer cystadleuaeth o’r radd flaenaf.

Roedd medal Phoebe yn un o bedair medal a enillwyd gan Dîm y DU eleni.

Mae hi wedi cael cefnogaeth gan y tiwtor coleg Adrienne Chick, ei chyflogwr Salon Morgan Edward yng Nghaerfyrddin, WorldSkills UK a'r prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru, Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru.

Yn dilyn y gystadleuaeth a’r seremoni wobrwyo, dywedodd Phoebe wrth WorldSkills UK: “Mae'n teimlo'n anhygoel ac mae wedi bod yn daith hir. Mae'n teimlo'n hyfryd gallu dweud bod gennyf y fedal hon i gynrychioli'r holl waith caled sydd wedi mynd i mewn i’r llwyddiant hwn."

Mae Edward Rees, perchennog salon Morgan Edward, wedi bod yn cefnogi Phoebe ar hyd ei thaith gystadlu ac mae wedi darparu hyfforddiant yn ei salon. Meddai: “Mae Phoebe’n aelod cymwys a thalentog iawn o garfan y DU ac fel salon rydym wedi ymrwymo amser ac egni yn ei datblygiad a bellach mae Phoebe yn gaffaeliad i ni a byddwn yn annog cyflogwyr eraill i arwain eu staff i lawr y llwybr gyrfaol cyffrous hwn.”

Meddai Sarah Hopkins, cyfarwyddwr recriwtio a dilyniant yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae’r coleg wrth ei fodd gyda llwyddiant Phoebe, mae hi wedi gweithio’n arbennig o galed.

“Rydym yn credu ei bod hi’n ysbrydoliaeth i’w sector sgiliau yn ogystal ag i eraill sy’n dyheu am fod y gorau y gallan nhw fod. 

“Mae hi'n fodel rôl go iawn.”

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.