Cefnogi athletwyr elit

Agorwyd Hwb Perfformwyr Elit Coleg Sir Gâr yn swyddogol gan ei  brif noddwr, RW Learning.

Mae’r hwb yn gyfleuster chwaraeon perfformiad uchel sy’n cefnogi Rhaglen Perfformwyr Elit y coleg gyda chyfarpar gwyddor chwaraeon safon aur y diwydiant sy’n archwilio a chyflyru elfennau ffisiolegol athletwyr.

Cyflwynodd Coleg Sir Gâr y Rhaglen Perfformwyr Elit i gyd-redeg â’i academïau tîm-ganolog presennol er mwyn cefnogi athletwyr unigol.

Ar hyn o bryd mae’n cefnogi’r rheiny sy’n cystadlu mewn campau megis beicio, triathlon, tetrathlon, cic-focsio a gymnasteg.

Mae gan y darlithwyr chwaraeon Rob Kirk a Simon Wooller sy’n arwain y rhaglen, brofiad cyfunol o bron i 50 mlynedd o fewn gwyddor chwaraeon, ffitrwydd a’r sector hyfforddi ynghyd â phrofiad uniongyrchol o gystadlu mewn nofio, triathlon ac Ironman.

Meddai Rob Kirk: “Ein nod yw cefnogi a datblygu athletwyr elit yn ystod eu taith yn y coleg.

“Mae’r rhaglen a’r rhwydwaith cymorth cynhwysol ar gael i’r holl fyfyrwyr ar y campysau i gyd sy’n cystadlu ar lefel sirol/ranbarthol ac uwch, er mwyn caniatáu iddynt ddatblygu eu perfformiad chwaraeon i’r lefel nesaf.”

Bydd staff chwaraeon Coleg Sir Gâr yn cysylltu â hyfforddwyr y clybiau er mwyn cefnogi cynlluniau perfformiad yr athletwyr. Yn ogystal mae’r coleg yn darparu profion ffitrwydd, hyfforddiant a rhaglenni ffitrwydd ochr yn ochr â ffisiotherapi, dadansoddi perfformiad, mentora un i un, cymorth ariannol, cefnogaeth gystadlu ac arweiniad maethol.

Ychwanegodd Simon Wooller: “Ethos y rhaglen yn ei chyfanrwydd yw cefnogi athletwyr, nad ydynt yn athletwyr prif ffrwd, i gyflawni eu  potensial llawn mewn chwaraeon tra’n sicrhau llwyddiant academaidd.”

Mae’r athletwyr elit sy’n cael eu cefnogi gan yr hwb ar hyn o bryd yn cynnwys Amy Cole, beicwraig Tîm Cymru ac Emma Finucane, a gynrychiolodd Prydain ym Mhencampwriaethau Trac Ewrop (sbrintio Iau/Dan23).

Mae Amy ac Emma ill dwy yn fyfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gwrs gwyddor chwaraeon ac ymarfer lefel tri  BTEC. 

Athletwyr Cymru a Phrydain Amy Cole ac Emma Finucane gyda’r prif noddwr Ian Rothwell o RW Learning.
Simon Wooller a Rob Kirk, gwyddonydd yr HWB perfformiad sy’n cefnogi athletwyr yn eu Rhaglen Perfformiad Elit