Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cefnogi athletwyr elit

Agorwyd Hwb Perfformwyr Elit Coleg Sir Gâr yn swyddogol gan ei  brif noddwr, RW Learning.

Mae’r hwb yn gyfleuster chwaraeon perfformiad uchel sy’n cefnogi Rhaglen Perfformwyr Elit y coleg gyda chyfarpar gwyddor chwaraeon safon aur y diwydiant sy’n archwilio a chyflyru elfennau ffisiolegol athletwyr.

Cyflwynodd Coleg Sir Gâr y Rhaglen Perfformwyr Elit i gyd-redeg â’i academïau tîm-ganolog presennol er mwyn cefnogi athletwyr unigol.

Ar hyn o bryd mae’n cefnogi’r rheiny sy’n cystadlu mewn campau megis beicio, triathlon, tetrathlon, cic-focsio a gymnasteg.

Mae gan y darlithwyr chwaraeon Rob Kirk a Simon Wooller sy’n arwain y rhaglen, brofiad cyfunol o bron i 50 mlynedd o fewn gwyddor chwaraeon, ffitrwydd a’r sector hyfforddi ynghyd â phrofiad uniongyrchol o gystadlu mewn nofio, triathlon ac Ironman.

Meddai Rob Kirk: “Ein nod yw cefnogi a datblygu athletwyr elit yn ystod eu taith yn y coleg.

“Mae’r rhaglen a’r rhwydwaith cymorth cynhwysol ar gael i’r holl fyfyrwyr ar y campysau i gyd sy’n cystadlu ar lefel sirol/ranbarthol ac uwch, er mwyn caniatáu iddynt ddatblygu eu perfformiad chwaraeon i’r lefel nesaf.”

Bydd staff chwaraeon Coleg Sir Gâr yn cysylltu â hyfforddwyr y clybiau er mwyn cefnogi cynlluniau perfformiad yr athletwyr. Yn ogystal mae’r coleg yn darparu profion ffitrwydd, hyfforddiant a rhaglenni ffitrwydd ochr yn ochr â ffisiotherapi, dadansoddi perfformiad, mentora un i un, cymorth ariannol, cefnogaeth gystadlu ac arweiniad maethol.

Ychwanegodd Simon Wooller: “Ethos y rhaglen yn ei chyfanrwydd yw cefnogi athletwyr, nad ydynt yn athletwyr prif ffrwd, i gyflawni eu  potensial llawn mewn chwaraeon tra’n sicrhau llwyddiant academaidd.”

Mae’r athletwyr elit sy’n cael eu cefnogi gan yr hwb ar hyn o bryd yn cynnwys Amy Cole, beicwraig Tîm Cymru ac Emma Finucane, a gynrychiolodd Prydain ym Mhencampwriaethau Trac Ewrop (sbrintio Iau/Dan23).

Mae Amy ac Emma ill dwy yn fyfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gwrs gwyddor chwaraeon ac ymarfer lefel tri  BTEC. 

Athletwyr Cymru a Phrydain Amy Cole ac Emma Finucane gyda’r prif noddwr Ian Rothwell o RW Learning.
Simon Wooller a Rob Kirk, gwyddonydd yr HWB perfformiad sy’n cefnogi athletwyr yn eu Rhaglen Perfformiad Elit