Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Canu a dawnsio ynghylch canlyniadau TGAU

Mae myfyrwyr TGAU dawns a drama yng Ngholeg Sir Gâr yn dathlu canlyniadau arholiadau rhagorol.

Ariennir y dosbarthiadau bore dydd Sadwrn, sy’n cael eu cyflwyno i blant ysgol yn ystod y tymor, gan Ymgyrraedd yn Ehangach.

Ar draws y ddau grŵp eleni, cafwyd cyflawniad o 100% ar raddau A* i C, gyda 34% yn cyflawni A* i A. 

Eleni, mae’r coleg yn rhedeg Tystysgrif mewn Dawns Lefel 2 CBAC dros ddwy flynedd a fydd yn ymestyn sgiliau myfyrwyr mewn gwaith unigol, coreograffi yn ogystal â gwaith grŵp ac ymateb i friffiau. Mae’n gymhwyster ymarferol, a arweinir gan fyfyrwyr ac sy’n cael ei asesu ar berfformiad,” meddai’r tiwtor cwrs a darlithydd dawns, Stacey Panico.

Gwahoddir myfyrwyr hefyd i gymryd rhan mewn perfformiad dawns blynyddol gyda’r myfyrwyr celfyddydau perfformio a dawns llawn amser.

Mae’r cwrs drama TGAU yn cynnig cyfle i ddysgwyr berfformio detholiadau o ddramâu sy’n bodoli eisoes ac eleni fe wnaethant ddewis comedïau Shakespeare a darn ar ddigwyddiadau 9/11.

Fe’u hanogir i ymchwilio a dadansoddi, i greu cymeriadau, ysgrifennu adolygiadau theatr a chreu eu darnau eu hunain mewn amrywiol arddulliau perfformio.

Ychwanegodd Sara Kelly, y tiwtor ar gyfer TGAU drama a darlithydd celfyddydau perfformio: “Mae’r ddwy raglen yn darparu sgiliau sylfaenol yn y celfyddydau perfformio ac yn cynnig gwybodaeth graidd ddelfrydol ar gyfer dilyniant ac ar gyfer pynciau eraill megis Saesneg a hanes; yn y bôn, unrhyw beth sy’n gofyn am ddadansoddi beirniadol.”

I wybod mwy, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. ar gyfer ymholiadau drama a Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. ar gyfer ymholiadau’n ymwneud â dawns.