Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Croesawu myfyrwyr chwaraeon o Sbaen i’r coleg

Mae Coleg Sir Gâr wedi croesawu dau fyfyriwr o Mallorca i’w gampws yn y Graig yn Llanelli lle maen nhw’n gobeithio dysgu mwy am chwaraeon a chwaraeon antur fel rhan o'u lleoliad gwaith Erasmus +.

Daw Alvaro Matas a Joan Cabot ill dau o goleg IES Son Rullan ym Mhalma sydd â chysylltiadau cryf â’r coleg yn Sir Gaerfyrddin.

Mae gan y ddau, sydd eisoes yn ymweld yn rheolaidd â champfa newydd y campws, amserlenni i astudio dadansoddi chwaraeon, hyfforddiant ffitrwydd a rhaglennu, ymarfer, iechyd a ffordd o fyw, barbwysau yn ogystal ag ymuno â sesiynau hyfforddi ar gyfer yr academïau rygbi a phêl-droed.

Meddai Joan Cabot: “Mae’n wahanol iawn i’r ysgol uwchradd ac rydym yn mwynhau ymgyfarwyddo â champws eitha’ mawr.

“Rydyn ni’n gobeithio dysgu mwy am addysg awyr agored a gwella ein Saesneg a dysgu am sut y cyflwynir addysg chwaraeon yng Nghymru.”

Meddai Sarah Hopkins, cyfarwyddwr dilyniant dysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr: “Rydym bob amser wrth ein bodd yn croesawu ein cydweithwyr a myfyrwyr o dramor ac o IES Son Rullan, gobeithiwn y bydd Joan ac Alvaro yn mwynhau eu hamser gyda ni.

“Mae croesawu myfyrwyr o wledydd eraill yn dod â dynamig i’r campws sy’n cyfoethogi profiad ein dysgwyr ni yn ogystal.”