Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Enillydd medal i’r DU yn cael ei chanmol gan fwrdd y coleg

Mae Phoebe McLavy, prentis trin gwallt yng Ngholeg Sir Gâr a enillodd fedal efydd i Dîm y DU mewn cystadleuaeth fyd-eang WorldSkills yn Rwsia, wedi derbyn canmoliaeth gan Fwrdd Cyfarwyddwyr y coleg.

Gyda saith tasg i’w cwblhau yn y digwyddiad pedwar diwrnod yn cystadlu yn erbyn gwledydd megis yr Eidal, Tsieina, Rwsia, Hong Kong a Brasil, dangosodd Phoebe bod ei sgiliau trin gwallt o safon orau’r byd.  “Pan gyrhaeddais i Rwsia, roeddwn i’n meddwl, ‘mae hyn yn real’,” meddai Phoebe McLavy.

Mae’r hyfforddiant ar gyfer Tîm y DU yn sylweddol ac mae aelodau’n cael eu paratoi’n drylwyr ar gyfer safonau uchaf gwaith cystadlu byd-eang. “Gyda chefnogaeth gan y coleg, WorldSkills, fy nghyflogwr Morgan Edward, Reds Hair Company ac Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru, rwyf wedi gallu hogi fy sgiliau a phrofi cystadlaethau mor bell â Tsieina a Chanada,” ychwanegodd Phoebe, sydd wedi bod yn hyfforddi bob penwythnos am y pum mis diwethaf. “Rwy’n berson cwbl wahanol i’r un yr oeddwn i pan wnes i gychwyn fy mhrentisiaeth oherwydd y profiadau rwyf wedi’u cael ac oherwydd bod pobl yn rhoi cymaint o hyder ynof ac wedi fy ngwthio tu hwnt i fy nghylch cysur yn llwyr.”

Dywed Phoebe fod cystadlaethau sgiliau wedi rhoi hwb enfawr i’w hyder, wedi cynyddu ei sgiliau proffesiynol i lefel orau’r byd yn ogystal ag agor dewis ehangach iddi o opsiynau gyrfaol. 

Ar hyn o bryd, mae hi’n ysbrydoli ac yn hyfforddi talent ifanc datblygol sy’n dringo rhengoedd y cystadlaethau drwy roi peth o’i hamser fel llysgennad sgiliau ar gyfer WorldSkills. 

Gan fyfyrio ar ei siwrnai gystadleuaeth a’i phrofiad o WorldSkills Kasan, ychwanegodd Phoebe: “Mae’n waith caled, mae’n wirioneddol galed oherwydd yn ystod yr hyfforddi, rydych chi’n gwneud eich gorau glas a bydd rhywun o hyd yn gweld meysydd i’w gwella, mae’r safonau mor uchel â hynny.

“Ond mae’n gyfle gwych, rwyf wedi teimlo’n rhan o dîm, wedi cael profiadau oes ac ar y diwedd, pan wnes i ennill medal dros y DU, roeddwn wedi syfrdanu’n llwyr, nid yw’n teimlo’n real o hyd.”

Meddai pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Sir Gâr, Andrew Cornish: “Yn dilyn ymlaen o waith arloesol y pennaeth blaenorol, Barry Liles OBE, rydym yn falch iawn bod ein traddodiad hirsefydlog o ddarparu sgiliau galwedigaethol rhyngwladol o’r radd flaenaf i’n dysgwyr wedi cael ei gydnabod ar y lefelau uchaf o gystadleuaeth.

“Mae Phoebe’n llysgennad go iawn ar gyfer y coleg a’i chyflogwr Morgan Edward, a byddwn yn defnyddio ei phrofiad, ei harbenigedd a’i phersonoliaeth fywiog i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o bobl dalentog yn ein coleg.

“Ynghyd â Bwrdd y Cyfarwyddwyr, rhaid i mi ddiolch i’r holl staff ar draws y coleg sy’n ymgymryd â gwaith cystadlu oherwydd mae’n tanio uchelgais ein dysgwyr i fod y gorau gallant fod.

“Rhaid rhoi sylw arbennig i fentor Phoebe a’i thiwtor yn y coleg Adrienne Chick sydd wedi gweithio ddydd a nos i sicrhau bod Phoebe’n cyrraedd ei llawn botensial, gan gyflawni rhagoriaeth yn ei sgiliau galwedigaethol yn y pen draw.

“Mae'n wirioneddol ddangos yr hyn y gall gwaith caled, ymroddiad ac ymrwymiad ei gyflawni gyda'r dyfalbarhad cywir.”