Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Triniaethau therapi holistig i gleifion canser

Mae staff therapi harddwch yng Ngholeg Sir Gâr yn gweithio gydag elusen i ddod â therapïau holistig i gleifion canser yn Llanelli.

Canolfan cymorth canser holistig yw Sefydliad Old Mill sy’n cynnig ystod o therapïau holistig ar gyfer cleifion canser a’u gofalwyr, sydd hefyd efallai yn aelodau teuluol neu ffrindiau. 

Nod y ganolfan, sydd wedi’i lleoli ym Mhenclawdd, yw gwneud triniaethau’n hygyrch i’r holl gleifion. Bydd y coleg yn ganolfan lloeren newydd i wirfoddolwyr y sefydliad allu roi triniaethau am ddim gan gynnwys tylino lymffatig, tylino pen Indiaidd, Reiki ac adweitheg. 

Hefyd bydd cynghorwr ar gael mewn sesiynau a gynhelir yn switiau therapi harddwch Coleg Sir Gâr bob dydd Llun.

Mae gwirfoddolwyr yn Sefydliad Old Mill, elusen gofrestredig ers 2002, yn arbenigo mewn trin cleifion â chanser ac maen nhw’n cynnig ystod o therapïau gan gynnwys hypnotherapi, maetheg, homeopathi a myfyrdod.

Meddai Kim Nicholas, pennaeth adran yng Ngholeg Sir Gâr: “Rydym wrth ein bodd yn cael bod yn rhan o’r fath brosiect rhagorol a gobeithiwn y bydd pobl yn defnyddio’r gwasanaeth anhygoel hwn.

“Hefyd bydd yn fuddiol i’n myfyrwyr harddwch a therapi holistig gan fod gweithdy wedi’i drefnu’n barod i wirfoddolwyr allu rhannu eu profiad a’u sgiliau wrth drin cleifion canser.”

Cefnogwyd lansiad y fenter yn y coleg hefyd gan faer Tref Llanelli John Jones a’r faeres Angela Jones.

Ychwanegodd Jaynie Sayers-Morris, sy’n cefnogi cleientiaid ac yn therapydd holistig yn Sefydliad Old Mill: “Mae’r coleg wedi bod yn wych ac mae ein gwirfoddolwyr yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda chleifion yn Sir Gaerfyrddin.

“Anogir pobl naill ai i wneud apwyntiad am ymgynghoriad iechyd gyda Sefydliad Old Mill neu mae croeso i chi alw heibio hefyd.”

Cynhelir sesiynau bob Dydd Llun o 10am tan 4pm a ni chodir tâl, er mae’r elusen yn derbyn cyfraniadau.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Sefydliad Old Mill Foundation ar 07801 277283.