Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwobr aur Cymru i nofwraig anabledd

 

Poppy gyda gwobr pencampwraig nofio Cymru Hyd2019.jpg Mae myfyrwraig yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill aur ym Mhencampwriaethau Nofio Anabledd Cenedlaethol y DU lle bu’n cynrychioli Cymru.

Mae Poppy Firth yn astudio ar raglen Dechrau Newydd ar gampws y coleg yn y Graig, sef rhaglen sy’n cynnig cyflwyniad meithringar a chefnogol i’r coleg ac i addysg bellach.

Gwnaeth ei llwyddiant a’i phrofiad mewn cystadlaethau rhanbarthol sicrhau ei lle yn y rownd genedlaethol lle cyflawnodd amser a pherfformiad nodedig.

Mae Poppy’n cymryd rhan yn y ras 25 metr i ferched a’r rasys cyfnewid ac mae hi’n ymarfer gyda Chlwb Nofio Towy Salmon ar gyfer Pobl Anabl bob Dydd Sul yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin.

Mae hi wedi bod yn nofio ers 2011 ac mae hi’n gyfarwydd iawn â’r pwysau o gystadlu, er hynny roedd hi’n dal i fod wedi’i synnu i ennill aur. “Cefais sioc o’r ochr orau,” meddai. “Rwyf wedi cystadlu mewn llawer o galas a chystadlaethau rhanbarthol ond rwyf wrth fy modd yn wir yn ennill aur ar lefel genedlaethol, yn enwedig gan fod clwb Towy Salmon yn glwb mor fach.”

Ychwanegodd y ferch 22 oed o Gaerfyrddin: “Rwy’n dwlu ar fy ngwrs coleg Dechrau Newydd yn y Graig, mae’n wirioneddol dda ac mae fy nhiwtor Tanya bob amser yn dangos diddordeb mewn dysgu am ganlyniadau fy nghystadlaethau nofio.”