Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwobr myfyrwraig am fenter plant mewn gofal

Mae myfyrwraig Dechrau Newydd yng Ngholeg Sir Gâr sy’n ceisio helpu plant yn y system ofal wedi derbyn gwobr cydnabyddiaeth arbennig yng Ngwobrau Gwaith Taith Bywyd Sir Gaerfyrddin.

Mae Rhian Thomas, sy’n 18 oed, wedi bod yn gweithio gyda gweithwyr cymdeithasol er mwyn eu hannog i wneud llyfrau taith bywyd â phlant y maen nhw’n gweithio gyda nhw.

Mae llyfr taith bywyd yn cofnodi gorffennol y plentyn ac mae’n cynnig cofrodd a dealltwriaeth ddyfnach i’w bywydau.

Meddai Rhian Thomas: “Cafodd fy llyfr taith bywyd i ei ddatblygu rhyngof i fy hun a’m gweithiwr cymdeithasol ac mae wedi fy helpu’n wirioneddol i edrych nôl ar fy nghyflawniadau dros y blynyddoedd.

F:\NEW STUFF (Needs sorting and old stuff archiving)\Gwobr Rhian Thomas Hydref2019.jpg

“Roedd fy ngweithiwr cymdeithasol ar y pryd wedi gallu cael mynediad i wybodaeth a ffotograffau ohonof i fy hun a’m teulu biolegol nad oeddwn i’n gallu cael mynediad iddynt. Felly roeddwn i wedi gallu cynnwys siart achau ac ennill dealltwriaeth o sut des i i mewn i’r system ofal.

“Rwyf wir yn meddwl y byddai llyfrau taith bywyd yn gwneud gwahaniaeth mawr i blant mewn gofal.”

Hefyd mae Rhian wedi cael ei gwahodd i gyflwyno gwobrau mewn digwyddiad plant sy’n derbyn gofal a gynhelir gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae hi wedi ennill myfyriwr y mis yn y coleg yn ogystal â chael eu henwebu fel cynrychiolydd dosbarth.

Ychwanegodd Tanya Knight, tiwtor Dechrau Newydd: “Mae Rhian yn enghraifft wych o rywun sydd wedi profi heriau yn ei bywyd ifanc ond gyda’i hagwedd bositif, mae’n ceisio helpu i wella bywydau eraill.”

Gan edrych i’r dyfodol, mae Rhian Thomas, sy’n gyn-ddisgybl Ysgol Bro Dinefwr, am weithio gyda phlant mewn rôl nyrsio o ganlyniad i’w phrofiadau mewn gofal.