Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwers mewn arweinyddiaeth oddi wrth y Gwroniaid Cymreig (Welsh Warriors)

Estynnodd myfyrwyr y gwasanaethau cyhoeddus yng Ngholeg Sir Gâr groeso i gatrawd troedfilwyr uwch Cymru, sef y Gwarchodlu Cymreig, ar gyfer ychydig o hyfforddiant mewn arweinyddiaeth a gwaith adeiladu tîm.

Ymwelodd y Gwroniaid Cymreig â champws y coleg yn y Graig yn Llanelli lle cafodd y myfyrwyr sgwrs gan y Capten Sam Large, a soniodd am arweinyddiaeth yn erbyn awdurdod, saith ymddygiad arweinyddiaeth y Fyddin yn seiliedig ar werthoedd a safonau yn ogystal â chôd arweinyddiaeth y Fyddin.

Hefyd bu’r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau maes ymarferol wedi’u hanelu at adeiladu eu sgiliau mewn datrys problemau, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.

Meddai Amanda Morgan, darlithydd y gwasanaethau cyhoeddus yng Ngholeg Sir Gâr: “Hoffem ddiolch i aelodau Catrawd y Cymry Brenhinol am weithio gyda’n myfyrwyr ni.

“Yn ogystal â rhoi cipolwg iddynt ar un gangen o’r Lluoedd Prydeinig, mae’r gweithgareddau wedi helpu gyda’u modiwlau mewn arweinyddiaeth tîm a disgyblaeth a sgiliau gwaith.”