Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cefnogi pêl-droed lleol

Mae pêl-droedwyr uchelgeisiol sy’n hyfforddi gyda Chlwb Pêl-droed Evans a Williams yn gwisgo cit â brand Coleg Sir Gâr arno.

Mae hyfforddi bob dydd Mercher a chwarae eu holl gemau cartref yng nghyfleuster y coleg wedi helpu'r clwb i dyfu ei adran iau ac mae bellach yn hyfforddi tua 125 o blant a 60 o oedolion.  

Meddai Mike Bassett o’r clwb: Mae’r clwb yn falch iawn o gael y coleg wedi’i gynrychioli ar y cit er mwyn dangos ein hymrwymiad i ddefnyddio’r cae chwarae 3G fel ein cae cartref.

“Yn ogystal mae’n atgyfnerthu ein cysylltiadau â’r gymuned leol.”

Ychwanegodd Jonathan Garcia, cyfarwyddwr pêl-droed yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae’n wych gallu cefnogi’r gymuned a helpu i annog cenedlaethau newydd o chwaraewyr sy’n dod drwodd bob blwyddyn.”

Mae’r clwb hefyd yn manteisio ar neuadd chwaraeon newydd y coleg ac mae’n cyflwyno sesiwn pêl-droed cerdded wythnosol i bobl dros 50 oed.