Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Llwyddiant beirniaid ifanc mewn sioe yn Seland Newydd

Mae dwy fyfyrwraig amaethyddiaeth o Goleg Sir Gâr wedi ennill gwobrau beirniaid ifanc yn sioe amaethyddol fwyaf Seland Newydd.

Roedd y myfyrwyr o gampws y Gelli Aur yn Sioe Amaethyddol Seland Newydd fel rhan o daith addysgol eu coleg.

Cipiwyd y safle cyntaf a’r ail ym Mhencampwriaeth Beirniaid Ifanc Seland Newydd gan Sioned Thomas sy’n 19 oed a’r ail orau Dani Harley sy’n 18 oed. “Roedd rhaid i ni wirio iechyd cyffredinol defaid gwlân Perendale gan gynnwys eu hasennau, sut roedden nhw’n cerdded, eu pedreiniau a’u dannedd oherwydd pwysigrwydd bridio sy’n heriol gan ei fod yn frîd rwyf i erioed wedi clywed amdano o’r blaen,” meddai Sioned.

Ychwanegodd Katie Court, sydd wedi bod yn cydlynu’r ymweliad tramor yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae’r profiad o weithio yn y sioe wedi bod yn brofiad oes unigryw i Sioned a Dani a gobeithiwn fod y profiad o’r daith dros y môr wedi cael effaith ar ein dysgwyr eraill hefyd.”