Skip to main content

Ennill medalau yn WorldSkills UK Live

Mae myfyrwyr o Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi dod â medalau adref gan gynnwys dwy fedal aur, o ddigwyddiad sgiliau, prentisiaethau a gyrfaoedd mwyaf y DU.

WorldSkills UK Live yw rownd derfynol genedlaethol y DU ar gyfer cystadlaethau sgiliau galwedigaethol ac mae’n dod â phrentisiaid a phobl ifanc o bob cwr o’r pedair cenedl at ei gilydd i gystadlu i safon orau’r byd yn eu meysydd dewisol.

Enillodd Kieran Davies o Goleg Sir Gâr fedal aur y DU yn y gystadleuaeth Cymorth TG ac yn ennill medal aur y DU arall i’r coleg roedd Lewis Hall a fu’n cystadlu yn y categori gwaith coed. 

Enillodd Anwen Evans fedal efydd yn y gystadleuaeth iechyd a gofal cymdeithasol ac enillodd myfyriwr Coleg Ceredigion Celt John wobr cymeradwyaeth uchel mewn celfyddydau coginiol.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd yng nghanolfan NEC Birmingham, yn cynnwys dros 70 o gystadlaethau sgiliau. Daethpwyd â mwy na 500 o gystadleuwyr o bob cwr o’r DU at ei gilydd i gymryd rhan mewn cystadlu dwys, a chawsant eu beirniadu gan aelodau proffesiynol o fyd diwydiant.

Mae WorldSkills UK Live yn sioe dra rhyngweithiol sy’n gwahodd plant ysgol i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol. Mae’n denu tua 70,000 o ymwelwyr ac mae’n hyrwyddo gwerth safonau neilltuol o uchel mewn meysydd sgiliau o adeiladu ac isadeiledd i fusnes a lletygarwch.

Meddai Matt Morden, pennaeth cynorthwyol ar gyfer profiad dysgwyr a phartneriaethau yng Ngholeg Sir Gâr: “Unwaith eto, mae’n wych i weld ein myfyrwyr Kieran, Lewis ac Anwen yn ennill medalau yn nigwyddiad WorldSkills UK yn y Ganolfan Arddangos Genedlaethol ym Mirmingham.

“Mae eu cyflawniadau a’r profiadau a enillwyd gan ein cystadleuwyr eraill sef Celt, Niamh, Hedydd, Shannon, Menna a Kalumn yn deyrnged i’w holl waith caled ac i gefnogaeth eu tiwtoriaid ar draws Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion.

“Gobeithiwn y bydd llawer ohonynt yn parhau i ddilyn ôl traed Phoebe McClavy gan symud ymlaen i garfannau’r DU gyda’r nod o gystadlu yn WorldSkills Shanghai yn 2020."

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.